<5601> PILLER Katharina rk
Lebensort: Batsch   

<5602> PILLER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Piller Anna * 03.04.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Schneider Katharina ----

<5603> PILLER Anton Td Laura Marianna 55Jhr rk
* um.1790 † 18.11.1845 Batsch Qu: Batsch StM 1845 Lebensort: Batsch   

<5604> PILLER Franz ledig 30Jhr rk
* um.1816 † 06.11.1846 Batsch Qu: Batsch StM 1846 Lebensort: Batsch   

<5605> PILLER Gertrud Gd Heiz Stefan 33Jhr rk
* um.1817 † 13.03.1850 Batsch Qu: Batsch StM 1850 Lebensort: Batsch   

<5606> PILLER Gertrud /19 rk oo 1727
* 30.01.1821 Batsch † 13.03.1850 Batsch Lebensort: Batsch   
1. o-o Heitz Anton /21 > 1729
2. o-o Heitz Johannes /27
oo 02.06.1868 Batsch, Pollmann Anna /21 > 1730

<5607> PILLER Johannes /21 rk
* um.1825 † 27.07.1862 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 13.01.1846 Batsch Qu: Batsch HM 1846 Tz : Merkl Jakob, Jung Stefan, Batsch
LANDENBERGER Katharina /20 rk < 3713.1
* 03.11.1824 Hodschag Qu: OSB Hodschag † 12.01.1872 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Landenberger Andreas , Schwager Apollonia

1. Rosina * 13.01.1847 Batsch  Qu: Batsch TM 1847 † 16.09.1848 Batsch
2. Georg /23/46 * 23.04.1848 Batsch
1.oo 03.11.1870 Batsch, Korti Anna Maria > 5611
2.oo 07.05.1894 Batsch, Klemm Anna /39/55 WWe
3. Anton /24 * um.1849
oo 16.09.1873 Batsch, Tilli Apollonia /21 > 5613
4. Josef Sd Johann und Katharina 79Jhr * um.1853 † 14.04.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872
5. Katharina /23 * um.1855
oo 17.06.1878 Batsch, Hirmann Franz /22 > 1876
6. Johannes /22 * um.1855
oo 05.06.1877 Batsch, Walter Anna /18 > 5618
7. Andreas * 23.04.1859 Batsch  Qu: Batsch TM 1859 † 26.08.1871 Batsch
Tp 1. Veimann Rosina und Ketterer Georg 7. Ketterer Georg und Veimann Rosina

<5608> PILLER Johann Gd Landenberger Katharina 34Jhr rk
* um.1828 † 27.07.1862 Batsch Qu: Batsch StM 1862 Lebensort: Hodschag   

<5609> PILLER Juliana Gd Galli Heinrich 25Jhr rk
* um.1830 † 24.09.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<5610> PILLER Jakob Sd Philipp und Franziska 22Jhr rk
* um.1833 † 12.09.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<5611> PILLER Georg /23/46 rk < 5607.2
* 23.04.1848 Batsch † 27.02.1907 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Johannes /21 , Landenberger Katharina /20
oo 03.11.1870 Batsch Qu: Batsch HM 1870 Tz : Ketterer Georg, Ozer Adam
KORTI Anna Maria rk < 3202.4 o-o 3201 1.oo 5770
* 23.04.1849 Parabutsch † 19.02.1894 Batsch Lebensorte: Parabutsch   
Eltern: Korti / Kordy Friedrich , Wolf Magdalena

1. Heinrich * 07.04.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873 † 10.08.1873 Batsch
2. Eva * 29.07.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874
oo 08.11.1892 Batsch, Menrath Josef > 4538
3. Johannes * 16.09.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877 † 01.12.1878 Batsch
4. Georg/21 * 18.11.1880 Batsch
oo 18.06.1901 Batsch, Hartusch Anna > 5623
5. Magdalena * 13.05.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884 † 18.08.1895 Batsch
6. Johann 3Jhr * 06.08.1888 Batsch † 06.08.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891
2.oo 07.05.1894 Batsch Qu: Batsch HM 1894 Tz : Jung Anton, Ozer Adam
KLEMM Anna /39/55 WWe rk 2.oo 4741
* um.1839 Hodschag Lebensorte: Hodschag   
Tp 1. Peter Heinrich und Holzschuh Katharina(10.08.1873) 2. Hehn Johannes und Waing Eva 3. Hehn Johannes und Waing Eva 4. Johann Hehn, Eva Waing 5. Hehn Johannes und Waing Eva

<5612> PILLER Anton rk
* 25.10.1849 Batsch Qu: Batsch TM 1849

<5613> PILLER Anton /24 rk < 5607.3
* um.1849 Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Johannes /21 , Landenberger Katharina /20
oo 16.09.1873 Batsch Qu: Batsch HM 1873 Tz : Ketterer Gorg, Neumayer Jakob
TILLI Apollonia /21 rk < 7101.1
* um.1852 † 31.01.1874 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Vater: Tilli Josef /25

1. Katharina * 27.01.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874 † 10.02.1874 Batsch
Tp 1. Kühner Kaspar und Szecskar Katharina (+11.02.1874)

<5614> PILLER Jakob rk
* 18.07.1851 Batsch Qu: Batsch TM 1851

<5615> PILLER Josef rk
* 06.01.1853 Batsch Qu: Batsch TM 1853

<5616> PILLER Johann Gd Walter Anna 36Jhr rk
* um.1854 † 13.04.1890 Batsch Qu: Batsch StM 1890 Lebensort: Batsch   

<5617> PILLER Johannes rk
* 06.02.1855 Batsch Qu: Batsch TM 1855

<5618> PILLER Johannes /22 rk < 5607.6
* um.1855 Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Johannes /21 , Landenberger Katharina /20
oo 05.06.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Resch Lorenz, Ketterer Georg
WALTER Anna /18 rk < 7307.1
* 27.08.1859 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Walter Josef /33 , Tuffner Marianna /33

1. Anna * 08.09.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 30.12.1878 Batsch
2. Theresia/25 * 15.10.1879 Batsch
oo 15.02.1904 Batsch, Shughri Georg/25 > 6817
3. Maria * 26.05.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
4. Franz * 31.10.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
5. Katharina * 05.10.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886 † 30.07.1889 Batsch
6. Josef * 09.04.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
Tp 1. Hartusch Anna Gd Gyurkovich Stefan 3. Hartusch Franz und Schnitzler Gertrud 4. Hartusch Franz und Schmidt Gertrud 5. Hartusch Franz und Schnitzler Gertrud 6. Hartusch Franz und Schnitzler Gertrud

<5619> PILLER Katharina rk
* 11.01.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857
1. o-o Piller Franz * 04.01.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
Tp 1. Waimann Rosina Gd Ketterer Georg

<5620> PILLER Apollonia rk
* 24.03.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861
1. o-o Piller Stefan * 27.10.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
2. o-o Piller Apollonia * 01.09.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885 † 17.09.1885 Batsch
Tp 1. Roth Apollonia Gd Treuer Stefan 2. Roth Katharina Gd Treuer Stefan (+17.09.1885)

<5621> PILLER Valentin rk
* 11.10.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862 †Urs: posthum Lebensort: Batsch   

<5622> PILLER Georg rk
* 18.11.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880
oo 
WALTER Marianna


1. Johannes * 03.11.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 1. Thesz Johannes und Karl Eva, Katymar

<5623> PILLER Georg/21 rk < 5611.4
* 18.11.1880 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Georg /23/46 , Korti Anna Maria
oo 18.06.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : Ketterer Georg und Orth Stefan
HARTUSCH Anna < 1587.1
* 10.12.1879 Batsch
Eltern: Hartusch Georg /20 , Eichinger Rosalia /18

1. Georg * 18.02.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 18.02.1902 Batsch
2. Katharina/18 * 23.02.1903 Batsch
oo 01.02.1921 Batsch, Mink Matthias/21 > 4671
3. Anna * 24.10.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904 † 13.12.1904 Batsch
4. Jakob * 02.06.1907 Batsch
oo , Wittner Barbara > 5626
5. Georg * 08.10.1915 Batsch
oo , Burger Theresia > 5629

Tp 1. Butter Anna ---- 2. Martin Katalin, Peter Korti 3. Martini Katharina und Resch Peter 4. Eckert Katharina, Oser Jakob 5. Eggert Katharina, Oser Jakob

<5624> PILLER Anton/25 rk < 5598.4
* 23.01.1881 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Anton , Kopp Juliana
oo 22.05.1906 Batsch Qu: Batsch HM 1906 Tz : Helleisz Stefan und Knöbl Adam
WOLF Katharina/18 rk < 7525.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Wolf Paul /23 , Roth Theresia /22

1. Anton
oo , Kopp Juliana > 5598
2. Maria * 24.03.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907 † 30.11.1909 Batsch
3. Theresia * 29.03.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
4. Stefan/25 * 19.02.1911 Batsch
oo 09.06.1936 Batsch, Krebs Katharina > 5628
5. Katharina/18 * 01.09.1914 Batsch
oo 26.04.1932 Batsch, Honsch Josef/22 > 2044
6. Adam * 03.01.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923 † 03.01.1923
Tp 1. Schneider Stefan, Farbas Maria 2. Schneider Stefan und Farbas Maria 3. Farbas Maria und Schneider Stefan 5. Farbas Maria, Schneider Stefan 6. Nottaufe der Hebamme

<5625> PILLER Juliana rk < 5598.5
* 14.12.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883 † 07.10.1914 Batsch
Eltern: Piller Anton , Kopp Juliana
1. o-o Piller Georg * 25.05.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
oo 05.12.1929 Batsch, Wiedermann Katharina/19 > 5627
Tp 1. Stuglin Georg und Piller Theresia

<5626> PILLER Jakob rk < 5623.4
* 02.06.1907 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Georg/21 , Hartusch Anna
oo 
WITTNER Barbara rk < 7475.1
* 13.08.1911 Obrovac Lebensorte: Obrovac   
Eltern: Wittner Jakob , Dörner Anna

1. Josef * 01.10.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
2. Jakob * 28.11.1932 Batsch  Qu: Batsch StM 1932
Tp 1. Ama Josef und Hertz Anna 2. Ama Josef und Hetz Anna

<5627> PILLER Georg rk < 5625.1
* 25.05.1909 Batsch Qu: Batsch TM 1909 † 23.09.1979 Eberbach Lebensorte: Batsch Aglasterhausen  
Mutter: , Piller Juliana
oo 05.12.1929 Batsch
WIEDERMANN Katharina/19 rk < 7432.2
* 21.02.1910 Batsch † 17.04.1981 Mosbach Lebensorte: Batsch   
Eltern: Wiedermann Franz , Schwerer Anna

1. Adam- † 13.12.1930 Batsch
2. Franz * 31.03.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930 † 28.07.1931 Batsch
3. Georg * 03.10.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
oo , Lang Emma > 5630
4. Agathe * 31.05.1936 Batsch
oo 18.09.1954 Aglasterhausen, Bauer Josef-- > 303
5. Franz- * 26.10.1944 Babametsch/Ungarn
oo 13.11.1965 Aglasterhausen, Vollarth Franziska > 5631

Tp 2. Mink Franz und Kühner Agatha 3. Mink Franz und Kühner Agnes

<5628> PILLER Stefan/25 rk < 5624.4
* 19.02.1911 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Anton/25 , Wolf Katharina/18
oo 09.06.1936 Batsch Qu: Batsch HM 1936 Tz : König Andreas und Schwager Florian
KREBS Katharina rk < 3509.1
Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Krebs Theresia

<5629> PILLER Georg rk < 5623.5
* 08.10.1915 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Georg/21 , Hartusch Anna
oo 
BURGER Theresia < 606.1
* 18.07.1919 Obrovac Lebensorte: Obrovac Batsch  
Eltern: Burger Sandor , Gallo Anna

1. Irmgard

<5630> PILLER Georg rk < 5627.3
* 03.10.1933 Batsch Qu: Batsch TM 1933 Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Georg , Wiedermann Katharina/19
oo 
LANG Emma rk
* 06.07.1937 Ungarn Lebensorte: Waiblingen Australien  

<5631> PILLER Franz- < 5627.5
* 26.10.1944 Babametsch/Ungarn
Eltern: Piller Georg , Wiedermann Katharina/19
oo 13.11.1965 Aglasterhausen
VOLLARTH Franziska
* 28.04.1947

1. Christine * 05.05.1966 Mosbach † 23.01.1986
2. Christian * 12.01.1971 Mosbach

<5632> PINTER Michael rk
Lebensort: Plavna   
oo 
STEFAN Anna rk
Lebensorte: Balover   

1. Katharina B. * 16.05.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940 † 18.05.1940 Batsch
Tp 1. Semudvarac Katharina und Kajdich Stefan

<5633> PIUKICH Georg Wwr rk
Lebensort: Sotin   
2.oo 18.02.1760 Batsch Qu: Batsch HM 1760 Tz : Mihatovich Peter, Bariamovich Matthias, Sotin
BOSNAKOVICH Anna Wwe
Lebensorte: Batsch   

<5634> PIVAR Maria /20 go oo 191
† 01.02.1909 Batsch Lebensorte: Sombor Batsch  
1. o-o Arok Franz/24
oo 26.11.1912 Batsch, Sörfözö Juliana/18 > 192

<5635> PIVAS Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.01.1787 Batsch Qu: Batsch HM 1787 Tz : Nikola Carolus, Hibler Caspar, Batsch
WEIS Magdalena rk
Lebensorte: Bukin   

<5636> PLANK Josef
oo 
PERTL Margaretha


1. Barbara /19 * 16.04.1871 Plavna
oo 29.09.1890 Batsch, Helleis Lorenz > 1775


<5637> PLUSCHT Josef /37 rk
Lebensort: Batsch   
oo 07.06.1859 Batsch Qu: Batsch HM 1859 Tz : Vohlshuz? Karl, Poxeglich Martin
SCHMIDT Franziska /26 rk
Lebensorte: Batsch   

<5638> POCS Matthias
Lebensort: Kula   
oo 
BRUNNER Anna


1. Barbara /20
oo 22.02.1892 Batsch, Helleis Stefan /28 > 1774


<5639> POCS Barbara
† 25.06.1905 Batsch Lebensorte: Kula Batsch  

<5640> POHL Franz /26 rk
Lebensort: Militisch   
oo 24.01.1882 Batsch Qu: Batsch HM 1882 Tz : Ozer Adam, Pohl Mathias
EICHINGER Anna Maria /20 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz- † 12.02.1907 Batsch
2. Margret † 30.03.1914 Batsch

<5641> POHL Matthias
† 04.05.1903 Batsch
oo 
WOLF Juliana/


<5642> POKOR Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HERRMANN Theresia rk < 1795.7
˜ 05.07.1781 Batsch Qu: Batsch TM 1781
Eltern: Herrmann Anton , Hermann vh Veronika

1. Klara * 22.09.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
Tp 1. Matteis Katharina Gd Jashsich Andreas, Batsch

<5643> POKORICZ Stefan /28 rk
Lebensort: Hodschag   
oo 13.11.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Hottinger Jakob, Riess Jakob
JUNG Eva /22 rk < 2560.4
* 11.09.1860 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Jung Bernhard /44 , Drahovsky Katharina

<5644> POLERECKI Franz /24 rk < 5674.1
Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Polerecki Thomas , Lieli Rosalia
oo 29.10.1872 Batsch Qu: Batsch HM 1872 Tz : Mayer Josef, Kaiser Jakob
HEITZ Theresia /20 rk < 1728.1
† 19.08.1922 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Heitz Stefan /30 , Schwager Barbara /28

1. Anna * 22.06.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
Tp 1. Radovich Alexander und Martin Eva

<5645> POLERECKI Theresia Td Josef und Magdalena 14Ta rk
† 22.02.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<5646> POLERECKI Jakob Sd Josef und Magdalena 1Jhr 9Mo rk
† 26.07.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Batsch   

<5647> POLERECKI Franz Sd Franz und Theresia 8Ta rk
† 20.03.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<5648> POLERECKI Eva Td Franz und Theresia 6Mo rk
† 03.04.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<5649> POLERECKI Johann Sd Johann und Theresia 3Jhr rk
† 22.05.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<5650> POLERECKI Alexander Sd Franz und Theresia 2Mo 3Wo rk
† 30.01.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Batsch   

<5651> POLERECKI Rosa Td Franz und Theresia 6Jhr rk
† 03.04.1890 Batsch Qu: Batsch StM 1890 Lebensort: Batsch   

<5652> POLERECKI Anna Td Franz und Theresia 14Ta rk
† 20.04.1890 Batsch Qu: Batsch StM 1890 Lebensort: Batsch   

<5653> POLERECKI Eva Td Franz und Theresia 5Jhr rk
† 28.12.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<5654> POLERECKI Jakob/25 rk < 5677.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Polerecki Josef /24 , Willmann Magdalena /20
oo 18.01.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Fiehn Martin und Wolf Anton
HARTUSCH Theresia/19 rk < 1581.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Jakob , Orth Theresia

<5655> POLERECKI Franz/23 rk < 5656.1
† 28.01.1933 Batsch Lebensort: Batsch   
Vater: Polerecki Franz
oo 
BLASEK Theresia/17 rk
Lebensorte: Selence-Selence   

1. Theresia * 04.09.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
2. Franz * 26.05.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
3. Johannes /23 Soldat, Honved * 18.01.1916 Batsch
Tp 1. Heitz Theresia ---- 2. Polereczki Anna und Franz 3. Heitz Theresia, Polereczki Franz

<5656> POLERECKI Franz rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Polerecki Franz/23
oo , Blasek Theresia/17 > 5655

<5657> POLERECKI Josef
1. o-o Polerecki Theresia/22

<5658> POLERECKI Josef rk
† 09.12.1907 Batsch
oo 
MANZ Anna/50 rk 2.oo 5590
Lebensorte: Hodschag   

<5659> POLERECKI Adam/19 rk < 5660.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Polerecki Anton , Szentivanczki Marga
oo 24.09.1924 Batsch Qu: Batsch StM 1924 Tz : Walter Adam und Jurkovich Josef
SCHUSTERITSCH Katharina/19 rk
Lebensorte: Batsch   

<5660> POLERECKI Anton
oo 
SZENTIVANCZKI Marga


1. Adam/19
oo 24.09.1924 Batsch, Schusteritsch Katharina/19 > 5659


<5661> POLERECKI Josef/20 rk < 5662.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Polerecki Franz , Blasek Theresia
oo 30.01.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Hornjak Emmerich und Dr. Riemann Franz
POLLICH Eva/20 rk < 5739.3
* 23.12.1906 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Pollich Georg , Brunner Maria

<5662> POLERECKI Franz
oo 
BLASEK Theresia


1. Josef/20
oo 30.01.1928 Batsch, Pollich Eva/20 > 5661


<5663> POLERECKI Maria


<5664> POLERECKI Franz
oo 
BLASEK Theresia


1. Stefan/23 * 21.05.1911 Batsch
oo 29.11.1934 Batsch, Hlavinka Rosina > 5707

Tp 1. Polereczki Anna

<5665> POLERECKI Maria


<5666> POLERECKI Maria


<5667> POLERECKI Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
UNYI Anna/27 rk < 7198.7 0.oo 5704 o-o 7204
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Unyi Michael /24 , Godany Rosalia

1. Josef Anton * 09.06.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Pavlicsek anna und Herbst Oskar

<5668> POLERECKI Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HARTUSCH Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz * 11.10.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
2. Josef * 30.08.1932 Batsch  Qu: Batsch StM 1932
3. Maria Magdalena * 19.06.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
4. Karl * 06.01.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Lederhaus Maria und Lederhaus Stefan 2. Lederhaz Maria und Hlavinka Ludwig 3. Jakich Magdalena, Miller Adalbert und Würz Paul 4. Jakich Magdalena und Müller Adalbert

<5669> POLERECKI Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HLAVINKA Rosina rk < 1904.3 o-o 1944 1.oo 5707
* 30.05.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hlavinka Anton , Horvath Maria

1. Rosalia * 13.12.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
2. Johannes * 19.09.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Hertz Rosalia und Klein Johannes 2. Klein Johannes und Hertz Rosalia

<5670> POLERECKI Jakob rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HARTUSCH Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 28.03.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
2. Anna * 03.07.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
3. Stefan * 18.08.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
4. Maria Magdalena * 11.07.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
Tp 1. Hartusch Josef und Lederhasz Anna 2. Hartusch Josef und Lederhasz Anna 3. Lederhasz Anna und Hartusch Josef 4. Lederhasz Anna und Hartusch Josef

<5671> POLERECKI Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BLASEK Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 28.01.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
Tp 1. Polereczki Franz und Polereczki Anna

<5672> POLERECKI Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAVLICSEK Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 18.08.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 1. Hartusch Stefan und Wenzler Julianna

<5673> POLERECKI Katharina Gd Salamon Michael 50Jhr rk
* um.1780 † 07.01.1830 Batsch Qu: Batsch StM 1830 Lebensort: Towarisch   

<5674> POLERECKI Thomas rk
* um.1808 Batsch † 30.03.1851 Parabutsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
oo 15.05.1838 Hodschag
LIELI Rosalia
* 14.04.1816 Hodschag

1. Franz /24
oo 29.10.1872 Batsch, Heitz Theresia /20 > 5644
2. Anna /30 * 05.09.1838 Hodschag
oo 25.11.1868 Batsch, Ubrekich Martin /22 > 7192
3. Josef /24 * 11.04.1843 Parabutsch
oo 22.01.1867 Batsch, Willmann Magdalena /20 > 5677
4. Johann * 14.04.1851 Parabutsch
oo , Jung Theresia /20 > 5678


<5675> POLERECKI Valentin Sd Martin und Julia 37Jhr rk
* um.1811 † 09.11.1848 Batsch Qu: Batsch StM 1848 Lebensort: Batsch   

<5676> POLERECKI Anna Gd Ubrekich Martin 44Jhr rk
* um.1838 † 06.01.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Hodschag   

<5677> POLERECKI Josef /24 rk < 5674.3
* 11.04.1843 Parabutsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Polerecki Thomas , Lieli Rosalia
oo 22.01.1867 Batsch Qu: Batsch HM 1867 Tz : Schneider Josef, Moritz Josef
WILLMANN Magdalena /20 rk < 7453.5
* 29.04.1896 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Willmann Josef /25 , Hartusch Anna Maria /20

1. Jakob/25
oo 18.01.1898 Batsch, Hartusch Theresia/19 > 5654
2. Maria- † 13.08.1909 Batsch

<5678> POLERECKI Johann < 5674.4
* 14.04.1851 Parabutsch † 19.09.1929 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Polerecki Thomas , Lieli Rosalia
oo 
JUNG Theresia /20 rk < 2559.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Jung Stefan /22/45 , Hartusch Theresia /23

1. Johannes * 09.03.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
2. Juliana * 17.03.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879 † 29.08.1887 Batsch
3. Juliana * 06.02.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
4. Josef/28 * 04.04.1892 Batsch
oo 12.02.1920 Batsch, Unyi Anna/27 > 5704

Tp 1. Hoffmann Hohannes und Lauber Juliana 2. Hoffmann Johannes und Lauber Juliana 3. Hoffmann Johannes und Gattin Lauber Juliana,

<5679> POLERECKI Theresia rk
* 12.02.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<5680> POLERECKI Magdalena rk
* 06.02.1869 Batsch Qu: Batsch TM 1869

<5681> POLERECKI Jakob rk
* 25.01.1871 Batsch Qu: Batsch Batsch

<5682> POLERECKI Jakob rk
* 18.02.1873 Batsch Qu: Batsch TM 1873

<5683> POLERECKI Anton rk
* 04.07.1873 Batsch Qu: Batsch TM 1873

<5684> POLERECKI Franz rk
* 13.03.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<5685> POLERECKI Franz rk
* 09.10.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<5686> POLERECKI Franz rk
* 30.01.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876 † 05.07.1938 Batsch

<5687> POLERECKI Theresia rk
* 04.10.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<5688> POLERECKI Julius Sd Franz und Theresia 14Jhr rk
* um.1877 † 19.07.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<5689> POLERECKI Julius rk
* 10.01.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<5690> POLERECKI Josef rk
* 20.04.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<5691> POLERECKI Maria rk
* 11.06.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<5692> POLERECKI Eva rk
* 26.09.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<5693> POLERECKI Johannes rk
* 11.03.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<5694> POLERECKI Anna rk
* 13.08.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<5695> POLERECKI Alexander rk
* 21.11.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<5696> POLERECKI Josef rk
* 04.07.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<5697> POLERECKI Rosalia rk
* 10.11.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<5698> POLERECKI Rosalia rk
* 28.11.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<5699> POLERECKI Johannes rk
* 18.01.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<5700> POLERECKI Maria rk
* 01.02.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<5701> POLERECKI Eva rk
* 28.11.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<5702> POLERECKI Anna rk
* 07.04.1890 Batsch Qu: Batsch TM 1890

<5703> POLERECKI Franz rk
* 13.04.1890 Batsch Qu: Batsch TM 1890

<5704> POLERECKI Josef/28 rk < 5678.4
* 04.04.1892 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Polerecki Johann , Jung Theresia /20
oo 12.02.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Pavlicsek Emmerich und Kadorich Franz
UNYI Anna/27 rk < 7198.7 1.oo 5667 o-o 7204
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Unyi Michael /24 , Godany Rosalia

1. Anna/19
oo 30.01.1940 Batsch, Orth Franz/24 > 5327
2. Anna Maria * 05.09.1921 Batsch
Tp 2. Pavlicsek Anna, Herbst Oskar

<5705> POLERECKI Rosalia rk
* 05.06.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894 † 03.03.1896 Batsch

<5706> POLERECKI Stefan rk
* 14.08.1896 Batsch Qu: Batsch TM 1896 † 07.09.1896 Batsch Lebensort: Batsch   

<5707> POLERECKI Stefan/23 rk < 5664.1
* 21.05.1911 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Polerecki Franz , Blasek Theresia
oo 29.11.1934 Batsch Qu: Batsch HM 1934 Tz : Kavzer Georg und Hlavinka Ludwig
HLAVINKA Rosina rk < 1904.3 o-o 1944 0.oo 5669
* 30.05.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hlavinka Anton , Horvath Maria

<5708> POLERECKI Franz rk
* 08.02.1931 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
HARTUSCH Theresia rk < 1526.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Hartusch Josef /23

1. Magdalena- † 28.03.1935 Batsch
2. Maria/22 * 18.04.1921 Batsch † 02.05.1921 Batsch
3. Franziska * 21.08.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
4. Johannes * 08.02.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
Tp 2. Polereczki Maria, Hornyak Emerich 3. Lederhas Maria und Marosevich Klara 4. Lederhas Maria und Lederhas Stefan

<5709> POLGAR Josef /24 rk < 3815.1
Lebensort: Batsch   
Mutter: , Leist Theresia
2.oo 
OSWALD Thersia rk o-o 5357
† 23.08.1906 Batsch

<5710> POLGAR Kasper /27 rk
Lebensort: Batsch   
oo 07.07.1846 Batsch Qu: Batsch HM 1846
HARTUSCH Theresia /22 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Theresia// † 04.04.1901 Batsch

<5711> POLGAR Josef /31 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
OSWALD Juliana /22 rk
Lebensorte: Batsch   

<5712> POLGAR Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
LEIST Magdalena rk o-o 3824
Lebensorte: Batsch   

<5713> POLGAR Elisabeth /30 rk < 5357.1 oo 39
* 30.10.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864 Lebensort: Batsch   
Mutter: , Oswald Thersia
1. o-o Polgar Theresia * 29.06.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890 † 24.05.1896 Batsch
Tp 1. Jeszenszki Anna Maria, ledig

<5714> POLGáR Johannes /46 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
GROSS Katharina /37 rk


<5715> POLLER Johannes rk
Lebensort: Germania ex   
oo 22.06.1772 Batsch Qu: Batsch HM 1772 Tz : Pajer Karl, Hilsperger Venceslaus
HERRMANN Anna Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Johannes ˜ 03.12.1774 Batsch  Qu: Batsch TM 1774
2. Josef (Zwill) Sd Johannes 1Ta ˜ 03.12.1774 Batsch  Qu: Batsch TM 1774 † 03.12.1774 Batsch Qu: Batsch StM 1774
3. Katharina Td Johannes 2Jhr 4Mo ˜ 30.10.1775 Batsch  Qu: Batsch TM 1775 † 20.02.1778 Batsch Qu: Batsch StM 1778
4. Elisabeth Td Johannes 6Ta ˜ 22.08.1776 Batsch  Qu: Batsch TM 1776 † 03.09.1776 Batsch Qu: Batsch StM 1776
5. Magdalena ˜ 06.07.1777 Batsch  Qu: Batsch TM 1777
6. Anna ˜ 31.01.1779 Batsch  Qu: Batsch TM 1779
7. Katharina ˜ 02.12.1780 Batsch  Qu: Batsch TM 1780
Tp 1. Naidovski Franz und Katharina, Batsch 2. Naidovski Franz und Katharina, Batsch 3. Naidovski Franz und Katharina, Batsch 4. Naidovszki Franz, Batsch 5. Naidovski Katharina, Batsch 6. Vajtmon Anna Maria, Batsch 7. Vajtmon Anna, Batsch

<5716> POLLER Anton
oo 
WOLF Katharina


1. Theresia/19
oo 16.02.1928 Batsch, Hering Peter/22 > 1791


<5717> POLLER Georg rk
Lebensort: Towarisch   
oo 
WIEDERMANN Katharina rk
Lebensorte: Towarisch   

1. Adam * 13.12.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
2. Agatha * 04.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. ---- 2. Kühner Agathe und Mink Franz

<5718> POLLER Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KREBS Katharina rk
Lebensorte: Deronje   

1. Elisabeth * 27.01.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Eisenmann Elisabeth und Schall Franz

<5719> POLLICH Franz
oo 
PEKICH Juliana rk
† 02.08.1940 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Franz/27
oo 03.05.1923 Batsch, Tomasich Juliana/29 > 5734
2. Juliana/19 * 28.11.1885 Batsch
oo 03.02.1904 Batsch, Kempf Florian > 2883
3. Franz * 1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
4. Maria * 02.08.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 20.06.1903 Batsch
5. Anna * 30.06.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 2. Lampert Georg, Cseke Agathe 3. Jesenszki Franz und Lambert Rosalia 4. Pekich Viktoria und Pekich Anton 5. Pekich Viktoria ----

<5720> POLLICH Josef /25 rk
† 12.04.1922 Batsch Lebensort: Temerin   
oo 
HEHN Rosina rk
Lebensorte: Batsch   
2.oo 03.02.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : Legler Christian, Wentzler Josef
WANGLER Agathe /19 rk
† 16.03.1918 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  

<5721> POLLICH Nikolaus /23 rk
Lebensorte: Temerin Batsch  
oo 25.01.1887 Batsch Qu: Batsch HM 1887 Tz : Legler Florian, Purr Martin
DRACH Eva /23 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna/18
oo 29.01.1907 Batsch, Hartusch Martin/24 > 1592


<5722> POLLICH Michael /25 rk
Lebensorte: Weprowatz Batsch  
1. o-o Pollich Anna * 25.07.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
Tp 1. Schmidt Rosalia Gd Zimmermann Matthias

<5723> POLLICH Josef /23 rk
Lebensorte: Temerin Batsch  
oo 06.02.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Fien Josef, Reumann Mrkus
HEHN Rosalia /24 rk
Lebensorte: Deronje Batsch  

<5724> POLLICH Georg /21 rk
† 25.10.1901 Batsch Lebensorte: Temerin Batsch  
oo 23.08.1881 Batsch Qu: Batsch HM 1881 Tz : Resch Lorenz, Pollich Johann
KATHREIN Maria /31 rk
Lebensorte: Batsch   

<5725> POLLICH Josef Sd Josef und Rosalia 5Mo rk
† 31.08.1877 Batsch Qu: Batsch StM 1877 Lebensort: Batsch   

<5726> POLLICH Adam Sd Josef und Rosalia 18Ta rk
† 12.01.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<5727> POLLICH Michael Sd Michael und Barbara 2Jhr rk
† 02.08.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<5728> POLLICH Franz Sd Josef und Rosalia 6Mo rk
† 26.01.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<5729> POLLICH Josef Sd Johann und Theresia 6Ta rk
† 19.03.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<5730> POLLICH Josef
1. o-o Pollich Katharina/22
oo 13.06.1904 Batsch, Heitz Anton/26 > 1736

<5731> POLLICH Nikolaus


<5732> POLLICH Johannes/24 rk < 5733.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Pollich Josef
oo 11.05.1909 Batsch Qu: Batsch HM 1909 Tz : König Adam und Legler Florian
ROTH Anna/17 rk < 6150.5
* 15.09.1892 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Stefan /24 , Roth Eva /20

<5733> POLLICH Josef
1. o-o Pollich Johannes/24
oo 11.05.1909 Batsch, Roth Anna/17 > 5732

<5734> POLLICH Franz/27 rk < 5719.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Pollich Franz , Pekich Juliana
oo 03.05.1923 Batsch Qu: Batsch HM 1923 Tz : Legler Josef und Neumayer Anton
TOMASICH Juliana/29 rk < 7126.3
* 01.03.1894 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Tomasich Ignaz , Glatz Maria /17

1. Franz Blasius * 03.02.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
Tp 1. May Josef und Neumayer Theresia

<5735> POLLICH Franz-
† 31.08.1938 Batsch

<5736> POLLICH Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ROTH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Agatha * 03.06.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 26.06.1910 Batsch
2. Johann * 15.09.1911 Batsch
3. Stefan * 23.10.1913 Batsch
oo 01.10.1938 Batsch, Legler Anna > 5753
4. Anna/28 * 05.03.1916 Batsch
oo 10.04.1934 Batsch, Koscak Franz/22 > 3206
5. Apollonia Antonia * 10.06.1919 Batsch
6. Josef * 17.05.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Kaiser Agatha und Mink Johannes 3. Mink Johann, Kaiser Agata 4. Kaiser Agata, Mink Johann 5. Eichinger Apollonia, Mink Johann 6. Polich Katharina und Hertz Anton

<5737> POLLICH Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
WANKLER Agatha rk
Lebensorte: Parabutsch   

1. Josef * 19.12.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 23.12.1898 Batsch
Tp 1. Kreibl Rosalia und Fiehn Josef

<5738> POLLICH Katharina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Pollich Barbara * 23.05.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 1. Eichinger Barbara und Polich Johannes

<5739> POLLICH Georg rk
† 26.03.1942 Batsch Lebensort: Hodschag   
oo 
BRUNNER Maria rk < 596.1
* Batsch Lebensorte: Hodschag   
Eltern: Brunner Georg , Schwerer Eva

1. Maria/34 * 25.10.1902 Batsch
oo 23.05.1936 Batsch, Fiehn Karl/37 > 1127
2. Georg * 22.07.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
3. Eva/20 * 23.12.1906 Batsch
oo 30.01.1928 Batsch, Polerecki Josef/20 > 5661
4. Franz * 20.12.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 14.01.1909 Batsch
5. Johann * 12.02.1913 Batsch
Tp 1. Brunner Magdalena 2. Bruder Magdalena und Bruder Andreas 4. Brunner Walter Eva 5. Polich Johann, Eichinger Barbara

<5740> POLLICH Xaver Gd Weingärtner Katharina 51Jhr rk
* um.1821 † 17.12.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Veprovacz   

<5741> POLLICH Katharina Gd Schneider Anton 29Jhr rk
* um.1848 † 09.12.1877 Batsch Qu: Batsch StM 1877 Lebensort: Weprowatz   

<5742> POLLICH Johannes /36 Wwr rk Bauer
* um.1858 Temerin † 30.05.1932 Batsch Lebensorte: Temerin Batsch  
oo 
SCHWERER Theresia /21 rk Bäuerin
* um.1873 Kula Lebensorte: Kula Batsch  

1. Franz * 21.01.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
2. Josef * 15.03.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 19.03.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
3. Johannes * 03.02.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893 † 21.02.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893
4. Theresia * 03.02.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893 † 21.02.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893
2.oo 05.02.1894 Batsch Qu: Batsch HM 1894 Tz : Branz Jakob und Fischer Matthias
EICHINGER Barbara /46 rk 1.oo 811
* um.1838 Filipowa † 30.01.1923 Batsch Qu: Matrikel Batsch Lebensorte: Filipowa Batsch  
Tp 1. Branz Jakob und Gattin Fleschler Eva 2. Branz Jakob und Flesch? Eva 3. Branz Jakob und Fleschler Eva 4. Branz Jakob und Fleschler Eva

<5743> POLLICH Johannes /22 rk
* um.1872 Temerin Lebensorte: Temerin Batsch  

<5744> POLLICH Josef rk
* 07.04.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<5745> POLLICH Adam rk
* 24.12.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<5746> POLLICH Katharina rk
* 14.04.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<5747> POLLICH Johannes rk
* 22.12.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<5748> POLLICH Eva rk
* 02.02.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<5749> POLLICH Stefan rk
* 21.11.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<5750> POLLICH Franziska rk
* 28.11.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<5751> POLLICH Lorenz rk
* 28.01.1888 Batsch Qu: Batsch TM 1888

<5752> POLLICH Rosalia rk
* 06.12.1890 Batsch Qu: Batsch TM 1890

<5753> POLLICH Stefan rk < 5736.3
* 23.10.1913 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Pollich Stefan , Roth Anna
oo 01.10.1938 Batsch Qu: Batsch HM 1938 Tz : Gebauer Ernst und Lennert Nikolaus
LEGLER Anna rk < 3807.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Legler Johannes , Pavlicsek Anna

1. Jakob Sd Johann und Theresia 9Jhr † 12.09.1890 Batsch Qu: Batsch StM 1890
2. Livia Maria * 15.08.1939 Batsch  Qu: Batsch TM 1939
3. Gertrud Maria * 29.11.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
4. Helen Aurora Maria * 09.12.1943 Batsch  Qu: Batsch TM 1943
Tp 2. Seider Livia und Gebauer Erwin 3. Seider Livia 4. Schneider Livia und Gebauer Erwin

<5754> POOL Franz
oo 
EICHINGER Maria/75 rk 2.oo 2489
† 10.04.1938 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5755> POOS Peter
oo 
AMS Rosa


1. Katharina/19

<5756> POOSZ Josef /22 rk
† 11.02.1914 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 06.05.1873 Batsch Qu: Batsch HM 1873 Tz : Ozer Adam, Billégh Josef
REMILI Anna /23 Rk
Lebensorte: Batsch   

<5757> POSZEGLICH Rosalia


<5758> POTSCH Matthias
oo 
KRAUS Juliana
† 08.06.1911 Batsch

<5759> POTYANDI Andreas rk
Lebensorte: Waiska Batsch Terschanik 
oo 
HORVATH Anna rk
Lebensorte: Waiska Batsch Terschanik 

1. Elisabeth * 31.01.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
Tp 1. Szegedi Anna und Gyuretich Stefan

<5760> POTZTA Stefan /22 rk Docens
Lebensorte: Filipowa Batsch  
1. o-o Potzta Maria
oo 16.06.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Balogh Georgius Dns., Ackermann Franz
KUBESCH Elisabeth /18 rk < 3591.1 o-o 3579
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kubesch Johann// , Ackermann Anna//

<5761> POZSEGLICH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.01.1782 Batsch Qu: Batsch HM 1782 Tz : Horvat Stephanus, Boxeglity Ignatius,Batsch
KADICH Agatha rk
Lebensorte: Batsch   

<5762> POZSEGLICH Gregor /20 rk
† 29.09.1901 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 19.11.1851 Batsch Qu: Batsch HM 1851 Tz : Tadianovich Anton, Bodgyanacz Johann, Batsch
ANTALOWITSCH Eva /18 rk < 145.2
* 14.12.1834 Batsch † 05.03.1907 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Thomas , Lovrich Lucia

1. Johannesa

<5763> POZSEGLICH Valentin /39 rk
† 19.03.1902 Batsch Lebensort: Batsch   
2.oo 27.07.1886 Batsch Qu: Batsch HM 1886 Tz : Shimunovich Anton, Valenta Wenzel
BAUER Juliana /16 rk
Lebensorte: Batsch   

<5764> PROCHERT Peter
oo 
KNÖBL Eva rk < 3127.1
* 12.10.1903 Batsch Qu: Batsch TM 1903 Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Knöbl Theresia-

1. Magdalena * 01.04.1921 Batsch
Tp 1. Faber Magdalena, Gieswein Josef

<5765> PROKOPECZ Andreas/24 rk
Lebensort: Selence   
oo 06.10.1896 Batsch Qu: Batsch HM 1896 Tz : Milla Georg und Helleisz Michael
MAY Katharina/20 rk < 4291.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: May Anton /23 , Pollich Katharina /16

1. Josef * 12.03.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
2. Franz * 31.03.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Hoffmann Julianna und Csercsevich Adam 2. May Anna ----

<5766> PUHA Karl /24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 22.01.1846 Batsch Qu: Batsch HM 1846 Tz : Oltovanyi Lörencz, Wohlfahrt Anton, Batsch
WOHLFAHRT Theresia /35 rk
Lebensorte: Batsch   

<5767> PUNCZMANN Ludwig /22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 23.02.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : Toth Stefan, Tomasich Valentin nob.
TOMASICH Anna /19 rk
† 24.12.1904 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5768> PUNCZMANN Johannes /19 rk
* um.1830 Lebensort: Batsch   
oo 29.11.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Jakshich György, Oltovanyi Lörincz
SCHUSTERITSCH Johanna /19 rk
† 18.03.1862 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5769> PURGAT Thomas rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Purgat Stefan /22 * um.1848
oo 19.03.1870 Batsch, Korti Anna Maria > 5770

<5770> PURGAT Stefan /22 rk < 5578.3
* um.1848 † 25.03.1870 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Purgat Thomas , Peter/Petri Anna Maria /50
oo 19.03.1870 Batsch Qu: Batsch HM 1870 Tz : Heckl Andreas, Ozer Adam
KORTI Anna Maria rk < 3202.4 o-o 3201 2.oo 5611
* 23.04.1849 Parabutsch † 19.02.1894 Batsch Lebensorte: Parabutsch   
Eltern: Korti / Kordy Friedrich , Wolf Magdalena

<5771> PURR Martin /23 rk < 5772.1
† 17.07.1913 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Purr Michael , Reibl Elisabeth
oo 07.02.1871 Batsch Qu: Batsch HM 1871 Tz : Lennert Stefan, Purr Martin
RACK Katharina /19 rk < 5793.1
† 22.11.1938 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Rack Adam /43 , Lang Katharina

1. Georg/23 * 18.01.1872 Batsch
oo 26.01.1897 Batsch, Weimann Anna/21 > 5781
2. Martin/24 * 22.02.1876 Batsch
oo 13.11.1900 Batsch, Oser Maria/18 > 5782
3. Theresia/21 * 22.12.1878 Batsch
oo 23.05.1899 Batsch, Lennert Josef/23 > 3885
4. Veronika * 04.02.1882 Batsch
5. Josef/20 * 07.03.1885 Batsch
oo 07.11.1905 Batsch, Schwerer Anna/17 > 5785


<5772> PURR Michael rk
oo 
REIBL Elisabeth


1. Martin /23
oo 07.02.1871 Batsch, Rack Katharina /19 > 5771


<5773> PURR Katharina < 5780.1
Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Purr Franz , Schwab Apollonia
1. o-o Walter Johannes * 10.01.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Lennert Johannes und Legler Katharina

<5774> PURR Martin/21 rk < 5782.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Purr Martin/24 , Oser Maria/18
oo 09.02.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Tilly Josef und Purr Josef
ANDRES Apollonia/19 rk < 95.3
* 27.06.1903 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Andres Johannes , Hotolich Apollonia/22

1. Josef * 31.12.1922 Batsch
Tp 1. Tilli Josef, Kaiser Agathe

<5775> PURR Adam/22 rk < 5782.3
Lebensort: Batsch   
Eltern: Purr Martin/24 , Oser Maria/18
oo 29.01.1931 Batsch Qu: Batsch HM 1931 Tz : Kunert Martin und Hunger Heinrich
KEMPF Katharina/17 rk
* 10.01.1913 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 09.11.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
2. Martin * 01.10.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934 † 28.11.1934 Batsch
3. Erich * 16.11.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942 † 20.04.1943 Batsch
Tp 1. Malina Josef und Drahovski Theresia 2. Malina Josef und Drahovski Theresia 3. Drahovski Theresia und Malina Josef

<5776> PURR Katharina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Hunger Anna * 15.02.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Drahovsky Theresia und Schwerer Franz

<5777> PURR Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MOSCHINA Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna * 01.01.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
Tp 1. Branz Josef und Bohn Anna

<5778> PURR Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
VOSINGER Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Jakob * 11.06.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Schwerer Jakob und Noel Anna

<5779> PURR Magdalena Gd Johannes 63Jhr rk
* um.1740 † 01.01.1803 Batsch Qu: Batsch StM 1803 Lebensort: Batsch   

<5780> PURR Franz Parabut
* 06.08.1844 Parabutsch
oo 26.11.1866 Hodschag
SCHWAB Apollonia
* 03.12.1866 Parabutsch

1. Katharina > 5773

<5781> PURR Georg/23 rk < 5771.1
* 18.01.1872 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Purr Martin /23 , Rack Katharina /19
oo 26.01.1897 Batsch Qu: Batsch HM 1897 Tz : Walter Josef und König Georg
WEIMANN Anna/21 rk < 7375.1
* 12.07.1876 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Weimann Anton , Kischt Maria

1. Matthias * 07.12.1897 Batsch
oo 25.02.1919 Batsch, Ams Maria > 5786


<5782> PURR Martin/24 rk < 5771.2
* 22.02.1876 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Purr Martin /23 , Rack Katharina /19
oo 13.11.1900 Batsch Qu: Batsch HM 1900 Tz : König Georg und Drach Franz
OSER Maria/18 rk < 5347.3
* 02.02.1882 Batsch
Eltern: Oser Adam /22 , Schwerer Magdalena /21

1. Katharina/17
oo 28.10.1920 Batsch, Hunger Heinrich/19 > 2458
2. Martin/21
oo 09.02.1922 Batsch, Andres Apollonia/19 > 5774
3. Adam/22
oo 29.01.1931 Batsch, Kempf Katharina/17 > 5775
4. Martin * 09.09.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
5. Katharina * 21.12.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
6. Konrad * 07.01.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 28.05.1906 Batsch
7. Adam * 11.12.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
8. Magdalena/18 * 15.03.1910 Batsch
oo 30.01.1928 Batsch, Menrath Ivan > 4539
9. Magdalena * 15.03.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
10. Stefan * 31.07.1914 Batsch † 31.07.1914 Batsch
Tp 4. Pocs Konrad und Titl Katharina 5. Potsch Konrad und Dietl Katharina 6. Potsch Konrad und Tittl Katharina 7. Klemm Magdalena und Potsch Konrad 9. Ozer Magdalena und Schwager Filipp 10. Hebamme Schäffer Anna

<5783> PURR Theresia rk
* 22.12.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<5784> PURR Josef rk
* 07.03.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<5785> PURR Josef/20 rk < 5771.5
* 07.03.1885 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Purr Martin /23 , Rack Katharina /19
oo 07.11.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : König Georg und Krämer Josef
SCHWERER Anna/17 rk < 6786.3
* 08.04.1888 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Andreas /23 , Knöbl Theresia /18

1. Maria/18
oo 27.08.1925 Batsch, Winkler Johannes/23 > 7458
2. Katharina * 03.09.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 07.09.1906 Batsch
3. Maria * 07.09.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
4. Franz * 21.01.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
5. Katharina * 18.01.1911 Batsch  Qu: Batsch TM 1911
6. Anna/18 * 31.10.1912 Batsch
oo 03.02.1931 Batsch, Seigfried Adam/22 > 6797
7. Josef * 21.02.1916 Batsch
oo , Schwerer Katharina > 5787

Tp 2. Amsz Katharina und Ozer Franz 3. Amsz Katharina und Ozer Franz 4. Ozer Franz und Amsz Katharina 5. Amsz Katharina und Oser Franz 6. Ams Katharina, Oser Franz 7. Ams Katharina, Oser Franz

<5786> PURR Matthias rk < 5781.1
* 07.12.1897 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Purr Georg/23 , Weimann Anna/21
oo 25.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Gazaffy Matthias und Neumayer Stefan
AMS Maria rk < 74.4
* 18.01.1901 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /20 , Knöbl Maria

1. Anna/19 * 13.11.1919 Batsch
oo 22.02.1938 Batsch, Warnus Adam/26 > 7347

Tp 1. Menrath Anna, Fischer Wendel

<5787> PURR Josef < 5785.7
* 21.02.1916 Batsch
Eltern: Purr Josef/20 , Schwerer Anna/17
oo 
SCHWERER Katharina


1. Katharina/19
oo , Neumayer Franz > 5153


<5788> PURR? Stanislaus rk
Lebensort: Plavna   
oo 
PURR? VH Maria rk
Lebensorte: Plavna   

1. Katharina ˜ 06.04.1731 Batsch  Qu: Batsch TM 1731
Tp 1. Liliana und Georg aus Plavna

<5789> RABSKI Johann
2.oo 
KARLOVICH Augustin/32 rk 2.oo 3510
Lebensorte: Batsch   

<5790> RABSKY Peter/ 25 rk
Lebensorte: Deronje Batsch  
oo 22.06.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Reiter Franz, Hügl Josef
WEBER Eva /25 rk
Lebensorte: Militisch   

1. Maria/19
oo 30.01.1901 Batsch, Jung Anton/24 > 2565


<5791> RABSKY Johannes/27 rk < 5792.1
† 17.07.1939 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Rabszki Johannes/42 , Resch Magdalena
oo 19.01.1926 Batsch Qu: Batsch HM 1926 Tz : Menrath Josef und König Jakob
BURGHARDT Apollonia/17 rk < 618.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Burghardt Stefan , Schuldhaus Anna

1. Theresia * 13.02.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
2. Magdalena * 04.05.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
Tp 1. Resch Theresia und Schwerer Johannes 2. Resch Theresia und Schwerer Silvester

<5792> RABSZKI Johannes/42 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
RESCH Magdalena
† 15.01.1910 Batsch

1. Johannes/27
oo 19.01.1926 Batsch, Burghardt Apollonia/17 > 5791
2. Eva// † 30.12.1902 Batsch
2.oo 28.06.1910 Batsch Qu: Batsch HM 1910 Tz : Menrath Josef und Kämpf Josef
WENZL Juliana/37 rk 1.oo 7181
† 08.12.1932 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5793> RACK Adam /43 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
LANG Katharina


1. Katharina /19
oo 07.02.1871 Batsch, Purr Martin /23 > 5771

2.oo 19.07.1842 Batsch Qu: Batsch HM 1842 Tz : Pleß Christoph, Hartusch Josef, Batsch
DURATH Theresia /43 rk
Lebensorte: Filipowa   

<5794> RACZ Stefan/54 rk
Lebensort: Bacs   
2.oo 11.07.1918 Batsch Qu: Batsch HM 1918 Tz : Mezaros Peter und Topalich Emmerich
KANKA Wilma/52 rk 1.oo 1138
† 11.04.1931 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5795> RADICH Hieronymus
oo 
SCHINKOWICH Katharina


1. Franciska (Ther.)/23
oo 19.02.1868 Batsch, Moger Michael /27 > 4677


<5796> RADICH Martinus rk
Lebensort: Selenca   
oo 27.11.1816 Batsch Qu: Batsch HM 1816 Tz : Tosich Josepho, Selenca, Radits Joan, Batsch
BAHOL Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<5797> RADICH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 22.05.1826 Batsch Qu: Batsch HM 1826 Tz : Martinkovich Michael, Sörfözö Andreas
NEMETH Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

<5798> RADICH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
RADICH VH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Paul ˜ 25.01.1778 Batsch  Qu: Batsch TM 1778
Tp 1. Szalai Franz und Anna, Batsch

<5799> RADICH Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 
RADICH Elisabeth Td Paul rk
† 25.10.1792 Batsch Qu: Batsch StM 1792 Lebensorte: Batsch   

1. Eva ˜ 14.12.1790 Batsch  Qu: Batsch TM 1790
2. Martin ˜ 12.10.1793 Batsch  Qu: Batsch TM 1793
Tp 1. Szecskar Klara, Batsch 2. Szecskar Michael, Batsch

<5800> RADICH Elisabeth rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Rusicska Maria ˜ 13.02.1794 Batsch  Qu: Batsch TM 1794
2. o-o Rusicska Anna * 21.07.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
3. o-o Rusicska Josef * 04.02.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
Tp 1. Rapcsak Michael und Maria, Batsch 2. Rabcsak Michael und Maria, Selenca 3. Rapcsak Michael, Selenca, Schurnyak Maria, Batsch

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN