<6001> RESCH Maria rk
* 24.03.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<6002> RESCH Johannes rk
* 14.09.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<6003> RESCH Johannes rk < 5980.7
* 14.09.1874 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Resch Jakob /26 , Becker Magdalena
oo 08.02.1898 Batsch
WEIMANN Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Adam * 12.11.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 08.12.1899 Batsch
2. Johannes * 05.08.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
3. Anna * 19.08.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 27.01.1903 Batsch
4. Theresia * 08.05.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
5. Martin * 20.07.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907 † 18.12.1914 Batsch
6. Rosina/24 * 27.08.1909 Batsch
oo 05.07.1932 Batsch, Nussbaum Anton/30 > 5210
7. Rosina * 27.08.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
8. Magdalena/21 * 10.05.1913 Batsch
9. Anna /20 * 07.07.1915 Batsch
Tp 1. Schmidt Adam und Tilli Anna 2. Schmidt Adam und Tilli Anna 3. Hartusch Anna und Piller Georg 4. Menrath Martin und Landenberger Theresia 5. Menrath Martin und Landenberger Theresia 7. Menrath Martin und Landenberger Theresia 8. Piller Eva, Menrath Martin 9. Landenberger Theresia, Menrath Martin

<6004> RESCH Karolina rk
* 02.11.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<6005> RESCH Josef Alexander rk
* 18.11.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<6006> RESCH Josef rk
* 30.10.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875
oo 
WERNER Katharina-


1. Josef- † 19.10.1903 Batsch

<6007> RESCH Krolina rk
* 09.10.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<6008> RESCH Barbara rk
* 10.10.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<6009> RESCH Lorenz rk
* 31.03.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877 † 28.08.1896 Batsch

<6010> RESCH Maria rk
* 31.03.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<6011> RESCH Anton Gejsa Bela rk
* 07.01.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<6012> RESCH Magdalena rk
* 24.05.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<6013> RESCH Bela rk
* 07.07.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<6014> RESCH Franz rk
* 19.10.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<6015> RESCH Emma rk
* 23.09.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<6016> RESCH Anna Elisabeth Rosa
* 26.11.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<6017> RESCH Eva rk
* 15.09.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<6018> RESCH Paulina Elisabeth Barb rk
* 02.06.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<6019> RESCH Franz rk
* 14.02.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<6020> RESCH Elisabeth rk
* 02.12.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<6021> RESCH Laura Elisabeth rk
* 10.08.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<6022> RESCH Josef rk
* 07.11.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<6023> RESCH Katharina rk
* 09.03.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<6024> RESCH Paulina rk
* 04.04.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<6025> RESCH Elisabeth Mathilda rk
* 10.03.1890 Batsch Qu: Batsch TM 1890

<6026> RESCH Josef rk < 5953.3
* 03.03.1913 Batsch † 18.07.1916 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Resch Franz , Messerschmid Theresia/21
oo 
BORSITZ Anna rk
Lebensorte: Sabatka Batsch  

1. Anton * 05.04.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 27.11.1898 Batsch
Tp 1. Horn Stefan und Hesz Elisabeth

<6027> RESCH Erika Maria rk
* 04.12.1938 Batsch Qu: Batsch TM 1938 Lebensort: Novoselo   

<6028> RICHTER Jakob /22 rk
Lebensort: Hodschag   

<6029> RICHTER Jakob rk
Lebensort: Batsch   
oo 
REH Katharina /33 rk
† 29.11.1902 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Anna Maria
oo 19.07.1886 Hodschag, Hausz Matthias > 1605
2. Franz /28 * um.1865 Batsch
oo 13.02.1893 Batsch, Titel Theresia /24 > 6040
3. Jakob * 16.09.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873
Tp 3. Wolf Magdalena Wwe. nach Korti Friedrich

<6030> RICHTER Adam Sd Jakob und Katharina 1Jhr 9Mo rk
† 17.09.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<6031> RICHTER Franz/41 rk < 6032.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Richter Gustav
oo 19.06.1902 Batsch Qu: Batsch HM 1902 Tz : Dungyerszki Georg und Szecsey Ludwig
PAUL Olga/15 rk
Lebensorte: Deronje   

1. Olga Isabella * 05.02.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 1. Dunogyesaki Georg und Trepolszky Adalbert

<6032> RICHTER Gustav rk
1. o-o Richter Franz/41
oo 19.06.1902 Batsch, Paul Olga/15 > 6031

<6033> RICHTER Mathild
1. o-o Albert Johannes/25

<6034> RICHTER Rosina rk
Lebensort: Plavna   
1. o-o Walter Maria Magdalena * 11.12.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
Tp 1. Treuer Eva und Fleischmann Josef

<6035> RICHTER Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
TILL Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria * 20.11.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 11.08.1899 Batsch
Tp 1. Richter Maria und Hans Matthias

<6036> RICHTER Jakob rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BERGER Maria rk
Lebensorte: Bukin   

1. Adam * 19.06.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 1. supp Adam und Lang Katharina

<6037> RICHTER Franz//
† 24.12.1905 Batsch
oo 
KUBESCH Elisabeth//
† 22.01.1903 Batsch

<6038> RICHTER Katharina rk
* 20.10.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<6039> RICHTER Franz rk
* 06.10.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864 † 26.01.1932 Batsch
oo 
ORIOLD Theresia
† 24.09.1940 Batsch

<6040> RICHTER Franz /28 rk < 6029.2
* um.1865 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Richter Jakob , Reh Katharina /33
oo 13.02.1893 Batsch Qu: Batsch HM 1893 Tz : Konti Johann, Seidl Martin
TITEL Theresia /24 rk < 5360.1
* um.1869 Obrovac Lebensorte: Obrovac Hodschag  
Mutter: , Oswald Katharina

1. Theresia * 17.10.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 1. Becker Georg und Mirth Theresia

<6041> RICHTER Anna rk
* 08.04.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866

<6042> RICHTER Barbara rk
* 04.12.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867

<6043> RICHTER Adam rk
* 16.12.1869 Batsch Qu: Batsch TM 1869

<6044> RIECZ Johannes/24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 10.11.1896 Batsch Qu: Batsch HM 1896 Tz : Tettling Ignaz und Schwerer Jakob
MANZ Theresia/17 rk < 4100.1 1.oo 6077
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Manz Lorenz , Gabriel Theresia/17

<6045> RIEGLER Thomas /18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 18.02.1846 Batsch Qu: Batsch HM 1846 Tz : Parcsetich Georg, Tot Andreas, Batsch
WEINER Elisabeth /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<6046> RIEMANN Andreas ev
Lebensort: Batsch   
oo 
SZTRAPKOVICH Klara rk
Lebensorte: Batsch   

1. Veronika * 28.10.1852 Batsch  Qu: Batsch TM 1852
Tp 1. Szecskar Veronika Gd Jonas Friedrich

<6047> RIEMANN Georg/20 rk < 6048.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Riemann Georg , Millerferli Theresia
oo 29.09.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Stefan Michael und Azashevacz Anton
AZASEVAZ Anna/17 rk < 207.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Azasevaz Valentin , Kovacsnai Martha

1. Georg * 29.10.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
2. Stefan * 08.02.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
Tp 1. Weiner Matthias und Locher Katharina 2. Locher Katharina und weiner Matthias

<6048> RIEMANN Georg
oo 
MILLERFERLI Theresia


1. Georg/20
oo 29.09.1932 Batsch, Azasevaz Anna/17 > 6047
2. Stefan * 29.04.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909 † 10.01.1911 Batsch
3. Emma Theresa * 14.06.1911 Batsch
4. Georg Friedrich * 14.12.1912 Batsch
Tp 2. Holzschuh Barbara ---- 3. Orth Katharina, Müllerferli Georg 4. Orth Katharina, Müllerferli Georg

<6049> RIEMANN Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
AMMA Barbara rk
Lebensorte: Batsch   

1. Ulrich * 08.09.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 1. Ullmann Michael und Ama Rosalia

<6050> RIEMANN Georg /27 rk Kaufmann
* um.1867 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 11.06.1872 Batsch Qu: Batsch HM 1872 Tz : Jonas Friedrich, Amma Michael
KATHREIN Rosalia /25 rk < 1746.1
* um.1870 Batsch † 06.01.1937 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kathrein Michael /27 , Heitz Franziska

1. Georg /25 * um.1869 Batsch
oo 09.01.1894 Batsch, Ackermann Hermine /23 > 6051


<6051> RIEMANN Georg /25 rk Kaufmann < 6050.1
* um.1869 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Riemann Georg /27 , Kathrein Rosalia /25
oo 09.01.1894 Batsch Qu: Batsch HM 1894 Tz : Helleisz Nikolaus, Pollich Georg
ACKERMANN Hermine /23 rk < 6193.1
Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Schäfer Theresia

1. Josef Franz * 17.03.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
2. Franz Karl * 22.03.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
oo 05.06.1924 Batsch, Menrath Anna/27 > 6052

Tp 1. Ackermann Franz und Riszter Karolina, Batsch, Kaufmann 2. Ackermann Franz und Bieszter Karolina

<6052> RIEMANN Franz Karl rk < 6051.2
* 22.03.1897 Batsch Qu: Batsch TM 1897 Lebensort: Batsch   
Eltern: Riemann Georg /25 , Ackermann Hermine /23
oo 05.06.1924 Batsch
MENRATH Anna/27 rk < 4541.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Menrath Stefan , Kobetich Anna

1. Franz Karl Emmerich * 23.11.1927 Batsch
2. Anna Stefani * 05.08.1930 Batsch
Tp 1. Kaltenecker Helena, Dr. Varosky Johannes 2. Kaltenecker Helena, Dr. Varosy Johannes

<6053> RIES Barbara rk


<6054> RIES Jakob
oo 
BOJ Katharina


1. Magdalena
oo 23.01.1866 Batsch, Ams Andreas /24 > 56
2. Jakob /21 * um.1851
oo 23.01.1872 Batsch, Gabriel Barbara /17 > 6085
3. Melchior/58 * 02.01.1861 Batsch
1.oo 17.04.1883 Batsch, Neumayer Katharina > 6088
2.oo 27.02.1919 Batsch, Birli Anna/45


<6055> RIES Ignaz Sd Jakob und Katharina 4Ta rk
† 27.10.1857 Batsch Qu: Batsch StM 1857 Lebensort: Batsch   

<6056> RIES Katharina Td Jakob und Katharina 9Ta rk
† 03.11.1857 Batsch Qu: Batsch StM 1857 Lebensort: Batsch   

<6057> RIES Jakob Sd Jakob und Barbara 6Mo rk
† 01.09.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<6058> RIES Rosa Td Jakob und Barbara 2Jhr rk
† 10.02.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<6059> RIES Maria
1. o-o Peter Anna * 26.08.1827 Parabutsch
oo 15.02.1847 Parabutsch, Schwager Heinrich > 6653

<6060> RIES Rosina rk
Lebensort: Apatin   
1. o-o Dombovich Ignaz/32
oo 06.10.1896 Batsch, Kubesch Juliana Apollonia/18 > 683

<6061> RIES Jakob/22 rk < 6085.2
† 13.09.1935 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob /21 , Gabriel Barbara /17
oo 18.01.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Manchart Stefan und Schwerer Jakob
SCHNEIDER Katharina rk < 6426.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schneider Johannes , Eichinger Susanne

1. Josef/22
oo 13.01.1920 Batsch, Lemli Magdalena/17 > 6068
2. Josef * 29.11.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
3. Rosa * 05.04.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 2. Farbas Josef und Fath Rosina 3. Farbas Josef und Toth Rosa

<6062> RIES Josef/16 rk < 6085.3
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob /21 , Gabriel Barbara /17
oo 17.01.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : Schwerer Jakob und Petrik Josef
MAYER Amalia/16 rk < 4504.2
Lebensorte: Parabutsch   
Eltern: Mayer Andreas /27 , Schäfer Juliana /27

1. Johannes * 10.10.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
2. Maria * 24.03.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Horvath Johannes und Kälbl Katharina 2. Kälbl Katharina und Horvath Johannes

<6063> RIES Josef/25 rk < 6088.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Melchior/58 , Neumayer Katharina
oo 03.06.1909 Batsch Qu: Batsch HM 1909 Tz : Neumayer Anton und Neumayer Johannes
FISCHER Magdalena/16 rk < 1214.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fischer Johannes /24 , Wenzl Theresia /19

1. Johannes/24
oo 25.09.1930 Batsch, Bläsius Magdalena/16 > 6072
2. Theresia * 26.11.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
3. Johannes * 22.06.1912 Batsch
oo Batsch, Orth Anna > 6101

Tp 2. Neumayer Theresia ---- 3. Pavlich Johann, Neumayer Theresia

<6064> RIES Anna/19 rk < 6085.5 0.oo 5042 oo 5054
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob /21 , Gabriel Barbara /17
1. o-o Nemes Karl * 30.03.1913 Batsch
Tp 1. Horal Josef, May Katharina

<6065> RIES Jakob


<6066> RIES Jakob/24 rk < 6067.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob , Schneider Katharina-
oo 13.01.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Farbas Josef und Huff Stefan
MANZ Franziska rk < 4102.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Manz Peter/21 , Ams Theresia/17

<6067> RIES Jakob
oo 
SCHNEIDER Katharina-
† 28.08.1939 Batsch

1. Jakob/24
oo 13.01.1920 Batsch, Manz Franziska > 6066


<6068> RIES Josef/22 rk < 6061.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob/22 , Schneider Katharina
oo 13.01.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Farkas Josef und Huff Stefan
LEMLI Magdalena/17 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Rosa Josefa * 17.03.1922 Batsch
2. Josef * 15.10.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
Tp 1. Roth Rosa, Beszterczan Michael 2. Riesz Rosalia

<6069> RIES Josef
oo 
VILLAGOS Margit


1. Maria/16
oo , Azasevaz Stefan > 208


<6070> RIES Rosina


<6071> RIES Josef-
† 12.1944 Gagowa
oo 
FISCHER Maria
† 31.12.1944 Gagowa

1. Theresia/18
oo 28.10.1928 Batsch, Sutter Franz/20 > 6996


<6072> RIES Johannes/24 rk < 6063.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Josef/25 , Fischer Magdalena/16
oo 25.09.1930 Batsch Qu: Batsch HM 1930 Tz : Riesz Josef und Holzschuh Martin
BLÄSIUS Magdalena/16 rk < 458.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bläsius Johannes/19 , Neumayer Franziska

1. Peter * 06.11.1920 Batsch
2. Valeria Maria * 26.01.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
3. Amalia Franziska * 15.06.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. Besztercan Elek, Stuglin Anna 2. Riesz Maria und Azashevac Stefan 3. Azashevac Stefan und Riesz Maria

<6073> RIES Franz/51 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
DZANICH Maria
† 13.11.1935 Batsch
2.oo 23.05.1936 Batsch Qu: Batsch HM 1936 Tz : Wenzel Josef und Faber Franz
WENZL Maria/43 rk
Lebensorte: Batsch   

<6074> RIES Franz rk
Lebensort: Bukin   
oo 
DZAMICH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Johanna * 22.10.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
Tp 1. Semudvarac Johana und Bader Martha

<6075> RIES Johann rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Ries Helmuth * 07.06.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Azashevac Stefan und Riesz Maria

<6076> RIES Rosina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Neumayer Lorenz
Tp 1. Manz Lorenz und Gabriel Theresia

<6077> RIES Johannes rk < 6085.6
† 01.01.1938 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob /21 , Gabriel Barbara /17
oo 10.11.1896 Batsch
MANZ Theresia/17 rk < 4100.1 0.oo 6044
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Manz Lorenz , Gabriel Theresia/17

1. Franz * 19.07.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 14.10.1898 Batsch
2. Eva * 20.12.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
3. Theresia * 15.05.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 30.01.1901 Batsch
4. Franz * 09.10.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 1. Hering Franz und Schwager Eva 2. Hering Franz und Schwager Eva 3. Schwager Eva und Hering Franz 4. Schwager Eva und Hering Franz

<6078> RIES Elisabeth rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Ries Amalia * 24.12.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 04.01.1908 Batsch
Tp 1. Riesz Josef und Mayer Amalia

<6079> RIES Jakob Gd Boj Katharina 54Jhr rk
* um.1817 † 11.11.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Parabutsch   

<6080> RIES Theresia Td Jakob und Katharina 18Jhr rk
* um.1840 † 15.10.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<6081> RIES Franz Sd Jakob und Katharina 18Jhr rk
* um.1843 † 27.09.1861 Batsch Qu: Batsch StM 1861 Lebensort: Parabutsch   

<6082> RIES Magdalena rk
* 28.09.1847 Batsch Qu: Batsch TM 1847

<6083> RIES Jakob rk
* 18.10.1851 Batsch Qu: Batsch TM 1851

<6084> RIES Anna rk
* 18.10.1851 Batsch Qu: Batsch TM 1851

<6085> RIES Jakob /21 rk < 6054.2
* um.1851 † 03.04.1909 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob , Boj Katharina
oo 23.01.1872 Batsch Qu: Batsch HM 1872 Tz : Mayer Josef, Radovics Alexander
GABRIEL Barbara /17 rk < 1384.3
* 07.08.1854 Batsch † 01.01.1930 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Gabriel Josef , Treuer Elisabeth

1. Rosina/27
oo , Neumayer Stefan > 5089
2. Jakob/22
oo 18.01.1898 Batsch, Schneider Katharina > 6061
3. Josef/16
oo 17.01.1905 Batsch, Mayer Amalia/16 > 6062
4. Katharina/17
oo 06.02.1906 Batsch, Klemm Jakob/21 > 3005
5. Anna/19 o-o 6064
oo , Nemeth Karl > 5054
6. Johannes
oo 10.11.1896 Batsch, Manz Theresia/17 > 6077
7. Barbara * 10.01.1886 Batsch
oo 14.01.1902 Batsch, Kölbli Bernhardt > 3253
8. Anna * 19.07.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
Tp 8. Schwerer Jakob und Gattin Hausz Rosalia

<6086> RIES Ignaz rk
* 25.10.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<6087> RIES Katharina rk
* 25.10.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<6088> RIES Melchior/58 rk < 6054.3
* 02.01.1861 Batsch † 21.04.1938 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Jakob , Boj Katharina
oo 17.04.1883 Batsch
NEUMAYER Katharina < 5149.1
† 18.06.1915 Batsch
Eltern: Neumayer Lorenz/21 , Lennert Katharina/19

1. Josef/25
oo 03.06.1909 Batsch, Fischer Magdalena/16 > 6063
2. Franz/28 * 01.10.1885 Batsch
oo 14.01.1913 Batsch, Parcsetich Juliana/19 > 6097
3. Elisabeth/21 * 14.12.1887 Batsch
oo 06.07.1908 Batsch, Bader Johannes/26 > 220

2.oo 27.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Fischer Johannes und Birli Johannes
BIRLI Anna/45 rk
Lebensorte: Batsch   

<6089> RIES Johannes rk
* 27.12.1872 Batsch Qu: Batsch TM 1872

<6090> RIES Jakob rk
* 25.01.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<6091> RIES Jakob rk
* 29.06.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<6092> RIES Rosina rk
* 29.06.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<6093> RIES Rosalia rk
* 05.09.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<6094> RIES Josef rk
* 28.04.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<6095> RIES Josef rk
* 12.01.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<6096> RIES Franz rk
* 01.10.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<6097> RIES Franz/28 rk < 6088.2
* 01.10.1885 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Melchior/58 , Neumayer Katharina
oo 14.01.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Medve Johannes und Manz Peter
PARCSETICH Juliana/19 rk < 5858.1
Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Reimann Magdalena

<6098> RIES Eliabeth rk
* 14.12.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<6099> RIES Katharina rk
* 11.03.1889 Batsch Qu: Batsch TM 1889

<6100> RIES Josef rk
* 20.11.1901 Batsch Qu: Batsch TM 1901 Lebensort: Batsch   

<6101> RIES Johannes < 6063.3
* 22.06.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ries Josef/25 , Fischer Magdalena/16
oo  Batsch
ORTH Anna rk
† 21.07.1994 Traun Lebensorte: Batsch   

1. Johannes * 30.07.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
oo 26.04.1958 Aglasterhausen, Bader Katharina > 6102
2. Anna Maria * 06.02.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
Tp 1. Kölbli Ignaz und Warnus Anna 2. Warnus Anna und Kölbli Ignaz

<6102> RIES Johannes rk < 6101.1
* 30.07.1934 Batsch Qu: Batsch TM 1934 Lebensorte: Batsch Aglasterhausen  
Eltern: Ries Johannes , Orth Anna
oo 26.04.1958 Aglasterhausen
BADER Katharina rk < 224.1
* 17.01.1939 Batsch Qu: Batsch TM 1939 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bader Josef/22 , Hartusch Anna/17

1. Robert * 25.07.1960 Heidelberg
2. Ulrike * 12.06.1963 Mosbach
3. Hans Jürgen * 13.07.1965 Heidelberg

<6103> RIGERT Apollonia


<6104> RIPSAM Maria rk
Lebensort: Bukin   
1. o-o Hering Franz/26
oo 12.02.1896 Batsch, Schwager Eva/20 > 1788

<6105> RIPSAM Stefan/21 rk < 6744.1
Lebensort: Batsch   
Mutter: , Schwerer Maria
oo 29.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Drach Franz und Manz Stefan
OSER Katharina/18 rk < 5347.6
* 22.08.1893 Batsch † 18.02.1900 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Oser Adam /22 , Schwerer Magdalena /21

<6106> RIPSAM Johannes/29 rk
Lebensort: Batsch   
oo 05.10.1943 Batsch Qu: Batsch HM 1943 Tz : Lorenz Andreas und Pavlich Josef
WISCHT Katharina/18 rk < 7471.2
* 02.02.1925 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Wischt Lorenz/21 , Knöbl Franziska/19

<6107> RIPSAM Rosina rk
Lebensort: Batsch   

<6108> RIPSAM Anton rk < 6112.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ripsam Anton/24 , Schwerer Maria/21
oo 
KÖNIG Katharina rk < 3306.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: König Jakob/25 , Oser Anna/20

1. Anna * 27.12.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
2. Johannes * 01.11.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
Tp 1. Drach Anna und Manz Johannes 2. Manz Johannes und Drach Anna

<6109> RIPSAM Anton-
† 21.01.1912 Batsch
oo 
KOCH Veronika


<6110> RIPSAM Anton
* 12.06.1843 Bukin
oo 21.01.1868 Bukin
WILPERT Rosalia


1. Johannes * 21.10.1871 Bukin
oo 20.11.1895 Batsch, Roth Katharina > 6111
2. Anton/24 * 14.07.1874 Bukin
oo 03.02.1898 Batsch, Schwerer Maria/21 > 6112


<6111> RIPSAM Johannes rk < 6110.1
* 21.10.1871 Bukin Lebensorte: Batsch Bukin  
Eltern: Ripsam Anton , Wilpert Rosalia
oo 20.11.1895 Batsch Tz : Ripsam Stefan, Klemm Jakob
ROTH Katharina rk < 6122.8
* 12.11.1873 Batsch † 12.01.1938 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Josef , Dietl Rosina

1. Katharina/18
oo 17.11.1921 Batsch, Hartusch Josef/19 > 1596
2. Valentin * 07.08.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
3. Anna * 01.01.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
oo 09.01.1919 Batsch, Schneider Jakob/24 > 6398
4. Adam * 24.12.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 13.11.1909 Batsch
5. Katharina * 29.12.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
6. Rosa Katharina * 24.11.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
7. Maria * 23.10.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 31.10.1910 Batsch
8. Johannes/21 * 28.03.1914 Batsch
oo 19.08.1935 Batsch, Branz Anna/16 > 6113

Tp 2. Groll Valentin und Beck Anna 3. Miskolezi Kristina und Sari Josef 4. Groll Valentin und Beck Anna 5. Groll Valentin und Beck Anna 6. Beck Anna und Groll Valentin 7. Kroll Valentin und Peck Anna

<6112> RIPSAM Anton/24 rk < 6110.2
* 14.07.1874 Bukin Lebensort: Bukin   
Eltern: Ripsam Anton , Wilpert Rosalia
oo 03.02.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Ripsan Stefan und Schneider Franz
SCHWERER Maria/21 rk < 6771.4
* 08.01.1877 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Josef /24 , Kraus Magdalena /21

1. Anton
oo , König Katharina > 6108
2. Stefan * 20.10.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
3. Maria * 18.10.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 18.04.1905 Batsch
4. Magdalena/18 * 10.07.1908 Batsch
oo , Schwager Jakob/22 > 6637
5. Anton * 16.07.1913 Batsch
Tp 2. Manz Stefan und Kresz Maria 3. Manz Stefan und Kresz Maria 4. Manz Stefan, Kress Maria 5. Manz Stefan, Kress Maria

<6113> RIPSAM Johannes/21 rk < 6111.8
* 28.03.1914 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ripsam Johannes , Roth Katharina
oo 19.08.1935 Batsch Qu: Batsch HM 1935 Tz : Bäcker Mata und Groll Valentin
BRANZ Anna/16 rk o-o 579
† 11.07.1943 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Rosina/21
oo 02.06.1927 Batsch, Wenzl Josef/20 > 7413
2. Johannes * 29.06.1943 Batsch  Qu: Batsch TM 1943
Tp 2. Holzschuh Magdalena und Bertram Josef

<6114> RITT Franz/24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 30.01.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Steiger Franz und Scheppe Franz
HELLEIS Katharina/28 rk < 1770.6
* 31.12.1871 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Helleis Matthias /26 , Scheppe Eva

1. Rosalia * 14.01.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 04.04.1901 Batsch
2. Franz * 26.03.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Schmidt Rosalia ---- 2. Schmidt Rosalia ----

<6115> ROGICH Johannes/25 rk
* 15.04.1913 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 13.02.1939 Batsch Qu: Batsch HM 1939 Tz : Azashevac Vincenz und Rogich Stefan
MARTINCSEVICH Maria/17 rk < 4170.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Martincsevich Anton , Dumencsich Magdalena

<6116> ROHATS Adam /56 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 15.11.1841 Batsch Qu: Batsch HM 1841 Tz : Zsigri Josef, Szuhogyi Antal, Batsch
ANTALOWITSCH Rosa /55 rk
Lebensorte: Batsch   

<6117> ROMER Johannes/23 rk
* um.1890 Bukin Lebensort: Bukin   
oo 30.10.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Neumayer Franz und Pfuhl Stefan
NEUMAYER Magdalena/16 rk < 5120.7
* 27.01.1897 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Anton /23 , Eichinger Franziska /25

1. Theresia/17 * 13.01.1915 Batsch
oo 25.10.1932 Batsch, Supp Franz/23 > 6978
2. Josef * 12.03.1918 Batsch
Tp 1. Bläsius, Fischer Theresia 2. Kaiser Josef, Fischer Theresia

<6118> ROSANOVICH Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HERING Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria * 15.04.1920 Batsch
2. Anna * 11.07.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
Tp 1. Jerkovich Maria, Pavlich Josef 2. Resch Anna und Pavlich Josef

<6119> ROTH Christina virg. rk
Lebensort: Batsch   

<6120> ROTH Theresia /22 rk < 6122.1 oo 7525
† 12.04.1942 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Josef , Dietl Rosina
1. o-o Roth Adam * 11.01.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
Tp 1. Adam und Anna Sd u.Td Knöbl Xaver und Kult Anna

<6121> ROTH Andreas rk
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Roth Anna /24
oo 26.02.1889 Batsch, Roth Johannes /25 > 6152
oo 
SCHMIDT Theresia


2. Apollonia * um.1871
oo 06.02.1893 Batsch, Jung Stefan /25 > 2563


<6122> ROTH Josef rk
† 25.12.1897 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
DIETL Rosina rk
† 01.02.1927 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Theresia /22 o-o 6120
oo 14.11.1887 Batsch, Wolf Paul /23 > 7525
2. Apollonia/17 * um.1860 Batsch
oo 18.09.1877 Batsch, Treuer Stefan /23 > 7165
3. Eva /20 * 13.12.1863 Batsch
oo 25.02.1884 Batsch, Roth Stefan /24 > 6150
4. Michael * 28.09.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867 † 07.09.1892 Batsch
5. Magdalena * 18.07.1869 Batsch  Qu: Batsch TM 1869 † 04.03.1870 Batsch
6. Rosina /20 * 11.12.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
oo 03.02.1891 Batsch, Singler Anton /35 > 6835
7. Josef * 16.10.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872
8. Katharina * 12.11.1873 Batsch
oo 20.11.1895 Batsch, Ripsam Johannes > 6111
9. Josef * 21.06.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875
10. Anna * 14.05.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
Tp 1. Fath Josef und Treuer Theresia 3. Fath Josef, Treuer Theresia 4. Fath Josef und Treuer Theresia 5. Fath Josef und Treuer Theresia 6. Fath Josef und Treuer Theresia 7. Fath Josef und Treuer Theresia(+22.10.1872) 9. Fath Josef und Treuer Theresia 10. Fath Josef und Gattin Treuer Theresia

<6123> ROTH Adam
oo 11.07.1851 Hodschag
LESCHEDITZKY Katharina
* 20.11.1851 Hodschag

1. Johannes * 27.12.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
2. Franz * 07.02.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885 † 30.08.1886 Batsch
Tp 1. Adelheid Td Ackermann Franz und Schäffer Theresia 2. Franz u.Adelheid Sd u.Td verst. Ackermann Franz

<6124> ROTH Juliana rk
Lebensort: Batsch   

<6125> ROTH Michael Sd Andreas und Theresia 2Jhr rk
† 14.01.1819 Batsch Qu: Batsch StM 1819 Lebensort: Batsch   

<6126> ROTH Johann Sd Josef und Maria 5Jhr rk
† 12.06.1846 Batsch Qu: Batsch StM 1846 Lebensort: Batsch   

<6127> ROTH Theresia Td Johann 4Jhr rk
† 06.11.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<6128> ROTH Theresia Td Josef und Rosina 2Jhr 3Mo rk
† 11.01.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<6129> ROTH Johann ?Jhr rk
† 27.10.1865 Batsch Qu: Batsch StM 1865 Lebensort: Batsch   
oo 
HAUSZ Julianna


1. Anton * 30.04.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861
2. Johannes /25 * 11.06.1863 Batsch
oo 26.02.1889 Batsch, Roth Anna /24 > 6152
3. Martin * 27.10.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
4. Theresia * 15.01.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
5. Georg * 20.04.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875 † 12.05.1875 Batsch
Tp 1. Kölbl Anton und Gattin Thür Agatha 2. Kelb Anton, Thür Agate 3. Nottaufe durch Hebamme Freiszt Eva 4. Kelbl Anton und Thür Agatha 5. Thürr Agatha Gd Kelbl Anton(+12.05.1875)

<6130> ROTH Josef Sd Josef und Rosina 7Ta rk
† 22.10.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Batsch   

<6131> ROTH Lorenz Sd Adam und Katharina 3Jhr rk
† 26.06.1877 Batsch Qu: Batsch StM 1877 Lebensort: Hodschag   

<6132> ROTH Katharina Td Johann und Anna 2Mo rk
† 08.01.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<6133> ROTH Katharina Td Johann und Anna 2Mo rk
† 12.07.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894 Lebensort: Batsch   

<6134> ROTH Juliana Td Johann und Anna 2Jhr rk
† 19.04.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895 Lebensort: Batsch   

<6135> ROTH Apollonia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Treuer Georg/21
oo 22.11.1910 Batsch, Lennert Anna/18 > 7153

<6136> ROTH Theresia
Lediges Kind


<6137> ROTH Anna
1. o-o Polich unbekannt * 15.09.1911 Batsch
Tp 1. Mink J.

<6138> ROTH Wendelin rk < 6148.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Jakob , Hofscheuer Anna
oo 
WILHELM Theresia rk
Lebensorte: Hodschag   

1. Wilhelm
2. Martin * 30.06.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
3. Barbara * 14.04.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925 † 19.09.1925 Batsch
4. Johannes * 04.03.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926 † 29.08.1926 Batsch
5. Theresia * 09.02.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
Tp 2. Hertz Barbara und Orth Martin 3. Orth Martin und Hertz Barbara 4. Orth Martin und Heitz Barbara 5. Hertz Barbara und Orth Martin

<6139> ROTH Anna rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Roth Johannes * 21.06.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928 † 01.09.1928 Batsch
Tp 1. Wilhelm Theresia und Roth Wenzl

<6140> ROTH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
TREUER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<6141> ROTH Adam rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAUSCHERT Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Gerhardt * 25.04.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
Tp 1. Milla Franz und Drach Emma

<6142> ROTH Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
REMILI Rosalia rk
Lebensorte: Hodschag   

1. Katharina * 30.06.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 14.07.1897 Batsch
2. Wendel/22 * 06.09.1898 Batsch
oo 23.11.1920 Batsch, Wilhelm Theresia/19 > 6157
3. Stefan * 12.08.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 01.02.1922 Batsch
4. Maria * 01.12.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 07.04.1903 Batsch
5. Anna * 06.02.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
6. Maria * 31.01.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
7. Katharina * 27.03.1912 Batsch † 19.09.1914 Batsch
8. Anton * 08.02.1914 Batsch † 01.08.1914 Batsch
9. Katharina * 04.04.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Ama Johannes und Klemm Katharina 2. Ama Johannes, Klemm Katharina 3. Ama Johannes und Klemm Katharina 4. Klemm Karolina und Amma Johannes 5. Aumann Johannes und Klemm Katharina 6. Klemm Katharina und Ama Johannes 7. Klemm Katharina, Ama Johann 8. Amma Johann, Klemm Katharina 9. Mesaros Katharina und Schraner Peter

<6143> ROTH Katharina rk
Lebensort: Batsch   
Lediges Kind
1. o-o Roth Adam * 25.03.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Roth Katharina und Ripszam Johannes

<6144> ROTH Mathias
oo 
WIDMANN Katharina


1. Mathias * 10.02.1715 Heiligenzell/Schwarzwald
1.oo 05.02.1742 Heiligenzell, Hechinger Maria Anna > 6145
2.oo 28.04.1755 Heiligenzell, Metz Maria Ursula
3.oo 02.03.1767 Heiligenzell, N.N. Katharina
4.oo 15.02.1779, Himmelsbach Elisabeth


<6145> ROTH Mathias < 6144.1
* 10.02.1715 Heiligenzell/Schwarzwald † 01.07.1783
Eltern: Roth Mathias , Widmann Katharina
oo 05.02.1742 Heiligenzell
HECHINGER Maria Anna
* um.1761 Seelbach-Giessen
2.oo 28.04.1755 Heiligenzell
METZ Maria Ursula


1. Mathias * 01.02.1760 Heiligenzell/Schwarzwald
1.oo , Zirker Barbara > 6146
2.oo , Reith Anna Maria

3.oo 02.03.1767 Heiligenzell
N.N. Katharina

4.oo 15.02.1779
HIMMELSBACH Elisabeth


<6146> ROTH Mathias < 6145.1
* 01.02.1760 Heiligenzell/Schwarzwald † 16.10.1835
Eltern: Roth Mathias , Metz Maria Ursula
oo 
ZIRKER Barbara
* um.1763 ? † 19.09.1794 Hodschag

1. Josef * 09.01.1785 Hodschag
2. Anna Maria * 23.04.1786 Hodschag
3. Mathias * 27.10.1787 Hodschag
1.oo 13.02.1810 Hodschag, Kraus Anna-Maria > 6147
2.oo 13.11.1810 Hodschag, Schmidt Barbara
3.oo 25.11.1829 Hodschag, Fleschl Elisabeth
4. Barbara * 30.12.1789 Hodschag
2.oo 
REITH Anna Maria
* 12.11.1771

<6147> ROTH Mathias < 6146.3
* 27.10.1787 Hodschag † 26.01.1845 Hodschag
Eltern: Roth Mathias , Zirker Barbara
oo 13.02.1810 Hodschag
KRAUS Anna-Maria o-o 3410
* 12.06.1790 Hodschag † 1810
2.oo 13.11.1810 Hodschag
SCHMIDT Barbara
* 04.09.1794 Hodschag † 25.07.1829 Hodschag

1. Josef * 11.10.1812 Hodschag
2. Martin * 23.10.1816 Hodschag
3. Theresia * 26.09.1819 Hodschag
4. Jakob * 06.05.1823 Hodschag
oo 31.08.1847 Hodschag, Hofscheuer Anna > 6148
5. Johann * 15.03.1826 Hodschag
3.oo 25.11.1829 Hodschag
FLESCHL Elisabeth
* um.1798 ? † 18.10.1851 Hodschag

6. Paul * 01.06.1830 Hodschag

<6148> ROTH Jakob 21Jhr rk < 6147.4
* 06.05.1823 Hodschag † 26.10.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894 Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Mathias , Schmidt Barbara
oo 31.08.1847 Hodschag
HOFSCHEUER Anna < 2004.1
* 04.03.1826 Hodschag
Eltern: Hofscheuer Andreas , Treuer Anna

1. Wendelin
oo , Wilhelm Theresia > 6138
2. Franz 4Wo * 20.10.1847 Hodschag † 26.10.1847 Hodschag
3. Wendelin * 15.10.1848 Hodschag † 04.12.1855 Hodschag
4. Josef * 20.12.1857 Hodschag
5. Stefan /24 * 13.08.1859 Hodschag
oo 25.02.1884 Batsch, Roth Eva /20 > 6150
6. Stefan * 13.08.1859 Hodschag
7. Jakob * 02.07.1861 Hodschag
1.oo 12.01.1886 Batsch, Millerleili Katharina /20 > 6151
2.oo 11.01.1887 Batsch, Fath Apollonia /18
8. Theresia 8Jhr * 06.01.1867 Batsch † 02.04.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875
9. Franz * 21.09.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
Tp 9. Treuer Eva Wwe. nach Neumayer Johannes

<6149> ROTH Johann Gd Safar Magdalena 66Jhr rk
* 15.03.1826 † 26.09.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Hodschag   
oo 12.11.1850 Hodschag
HAUS Juliana

2.oo 22.11.1875 Hodschag
SAFAR Magdalena
* um.1829 Weprowatz

<6150> ROTH Stefan /24 rk < 6148.5
* 13.08.1859 Hodschag † 02.02.1922 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Roth Jakob , Hofscheuer Anna
oo 25.02.1884 Batsch Qu: Batsch HM 1884 Tz : Schwager Michael, Fath Josef
ROTH Eva /20 rk < 6122.3
* 13.12.1863 Batsch † 13.04.1930 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Josef , Dietl Rosina

1. Stefan/20 * 19.01.1879 Batsch
oo 14.02.1899 Batsch, Holzschuh Eva/17 > 6153
2. Katharina/22 * 14.12.1884 Batsch
1.oo 22.01.1907 Batsch, Szadletz Adam/20 > 7019
2.oo 14.09.1920 Batsch, Metzger Martin/50 > 4609
3. Josef * 09.10.1887 Batsch
oo 26.01.1909 Batsch, Weing Klara Maria > 6154
4. Magdalena * 29.12.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889 † 13.01.1908 Batsch
5. Anna/17 * 15.09.1892 Batsch
oo 11.05.1909 Batsch, Pollich Johannes/24 > 5732
6. Rosina * 21.04.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895 † 04.04.1899 Batsch
Tp 1. Fath Josef, Treuer Theresia 3. Josef Fischer, Anna Tilli 4. Fogl Magdalena und Fischer Josef 5. Fischer Josef, Vogl Magdalena 6. Roth Apollonia und Treuer Stefan

<6151> ROTH Jakob rk < 6148.7
* 02.07.1861 Hodschag † 26.07.1921 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Roth Jakob , Hofscheuer Anna
oo 12.01.1886 Batsch Qu: Batsch HM 1886 Tz : Ozer Adam, Schwager Josef
MILLERLEILI Katharina /20 rk < 1874.1
* 03.07.1866 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Millerleili Peter , Himmelsbach Regina
2.oo 11.01.1887 Batsch Qu: Batsch HM 1887 Tz : Roth Josef, Sparnagl Josef
FATH Apollonia /18 rk < 1085.1
* 08.02.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868 † 27.09.1927 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fath Josef , Treuer Theresia

1. Jakob † 02.05.1892 Batsch
2. Josef * 06.01.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
3. Katharina/18 * 03.02.1889 Batsch
oo 22.05.1906 Batsch, Schwerer Josef/20 > 6777
4. Jakob/23 * 30.09.1890 Batsch
oo 21.01.1913 Batsch, Schwerer Magdalena/19 > 6156
5. Stefan * 14.03.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895 † 11.01.1905 Batsch
6. Anna * 07.06.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901 † 14.06.1901 Batsch
7. Theresia/19 * 08.06.1903 Batsch
oo 18.05.1922 Batsch, Andres Nikolaus/22 > 94

Tp 1. Spitznagel Josef, Hodschag, und Kraus Katharina 2. Spitznagel Josef und Kraus Katharina 3. Josef Spitznagel, Katharina Kraus 4. Joseph Speisnagel, Katharina Kraus 5. Spitznagel Josef und Kraus Katharina 6. Spitznage Josef und Krausz Katharina 7. Spitznagel Katharina und Josef

<6152> ROTH Johannes /25 rk Klempner < 6129.2
* 11.06.1863 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Johann , Hausz Julianna
oo 26.02.1889 Batsch Qu: Batsch HM 1889 Tz : Kälbli Anton, Roth Josef, Hodschag
ROTH Anna /24 rk < 6121.1
† 16.08.1896 Batsch Lebensorte: Parabutsch Kula Batsch 
Vater: Roth Andreas

1. Theresia † 15.08.1896 Batsch
2. Johannes/24 * 24.08.1890 Batsch
oo 04.11.1913 Batsch, Mayer Barbara/23 > 6155
3. Katharina * 12.11.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
4. Juliana * 01.02.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
5. Katharina * 15.05.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
6. Anna * 15.05.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 26.10.1996 Batsch
Tp 3. Amma Johannes und Klemm Katharina 4. Amma David und Klemm Katharina 5. Amma Johannes und Szabo/Klemm Katharina 6. Amma Johannes und Szabo/Klemm Katharina

<6153> ROTH Stefan/20 rk < 6150.1
* 19.01.1879 Batsch † 24.09.1932 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Stefan /24 , Roth Eva /20
oo 14.02.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Hehn Nikolaus und Drach Adam
HOLZSCHUH Eva/17 rk < 2017.1
† 21.10.1934 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Stefan/22 , Kress Magdalena/17

1. Anna/23
oo 18.05.1922 Batsch, Pawlitsch Josef/23 > 5458
2. Anna * 01.10.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
3. Rosa/19 * 23.02.1901 Batsch
oo 27.01.1920 Batsch, Besterczan Michael/22 > 393
4. Rosina * 24.02.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
5. Eva * 31.07.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
Tp 2. Baszler Stefan und Neumayer Anna 4. Neumayer Anna und Baszler Stefan 5. Baszler Stefan und Neumayer Anna

<6154> ROTH Josef rk < 6150.3
* 09.10.1887 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Stefan /24 , Roth Eva /20
oo 26.01.1909 Batsch
WEING Klara Maria rk < 7389.1
* 21.04.1889 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Weing Georg , Haberbusch Katharina

1. Adam * 24.12.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909 † 02.05.1910 Batsch
2. Matthias/20 * 11.08.1912 Batsch
oo 20.09.1932 Batsch, Treuer Elisabeth > 6158
3. Maria/27 * 22.03.1920 Batsch
oo 14.03.1933 Batsch, Braunhofer Josef/44 > 586

Tp 1. Lorenz Matthias und Oswald Sofie 3. Oswald Sofia, Lorenz Matthias

<6155> ROTH Johannes/24 rk < 6152.2
* 24.08.1890 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Johannes /25 , Roth Anna /24
oo 04.11.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Ama Jakob und Mayer Stefan
MAYER Barbara/23 rk < 4450.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Mayer Johannes/26 , Ams Katharina /21

1. Barbara/17 * 25.12.1914 Batsch
oo 06.09.1932 Batsch, Peketich Johannes/22 > 5523

Tp 1. Radovich Barbara, Ams Josef

<6156> ROTH Jakob/23 rk < 6151.4
* 30.09.1890 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Jakob , Fath Apollonia /18
oo 21.01.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Menrath Anton und Farbas Peter
SCHWERER Magdalena/19 rk < 4478.1
* 27.07.1894 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Josef , Mayer Katharina

1. Magdalena * 06.01.1914 Batsch † 09.01.1914 Batsch
2. Valentin/24 * 28.02.1915 Batsch
oo 22.11.1938 Batsch, Holzschuh Maria/21 > 6159

Tp 1. Lorenz Magdalena, Drach Valentin 2. Drach Valentin, Lorenz Magdalena

<6157> ROTH Wendel/22 rk < 6142.2
* 06.09.1898 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Johannes , Remili Rosalia
oo 23.11.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Gyugynecsich Franz und Wiedermann Stefan
WILHELM Theresia/19 rk < 7439.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Wilhelm Matthias , Gratzl Katharina

<6158> ROTH Matthias/20 rk < 6154.2
* 11.08.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Josef , Weing Klara Maria
oo 20.09.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Bertram Stefan und Schwerer Josef
TREUER Elisabeth < 7153.1

Eltern: Treuer Georg/21 , Lennert Anna/18

1. Katharina /21
oo 04.02.1861 Batsch, König Johannes /24 > 3316
2. Anna
3. Katharina * 24.06.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 3. Schwerer Katharina und Schwerer Georg

<6159> ROTH Valentin/24 rk < 6156.2
* 28.02.1915 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Roth Jakob/23 , Schwerer Magdalena/19
oo 22.11.1938 Batsch Qu: Batsch HM 1938 Tz : ?
HOLZSCHUH Maria/21 rk < 2039.3
* 31.01.1918 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Martin/19 , Millerferli Magdalena

1. Magdalena * 15.07.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Kälbli Magdalena und Hartusch Jakob

<6160> ROTHENBERGER Werner ev Bäckermeister
* 01.11.1947 Aglasterhausen Lebensort: Aglasterhausen   
oo 24.02.1973 Aglasterhausen
WEBER Waltraud rk < 7367.1
* 30.05.1951 Aglasterhausen
Eltern: Weber Josef , Schwerer Katharina/17

1. Thomas * 20.07.1969 Heidelberg
2. Jürgen * 08.08.1973 Heidelberg † 28.08.1996 Sinsheim
3. Sonja * 25.06.1976 Heidelberg

<6161> ROZSEGLICH Anton
oo 
HARTUSCH Katharina


1. Elisabeth/17

<6162> ROZSICH Marin/19 rk
Lebensort: Batsch   
oo 27.04.1921 Batsch Qu: Batsch HM 1921 Tz : Bartolovich Mate und Pozseglich Fula
NAGY Maria/17 rk < 4906.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Nagy Marin , Ivanich Anna

1. Marin/19
2. Maria * 05.05.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 2. Kajdich Katharina und Rozsich Johannes

<6163> ROZSICH Stefan
oo 
MATESICH Maria


1. Maria/17

<6164> ROZSICH Martin
oo 
BARTOLOVICH Maria


1. Karolina * 23.10.1920 Batsch
Tp 1. Peketich Karolina, Vorgich Stefan

<6165> RUBIN Paula
1. o-o Eichinger ...?/23

<6166> RUPPRICH Georg
oo 
KOPP Theresia


1. Theresia /16 * 15.09.1859 Parabutsch
oo 21.11.1876 Batsch, Oser Georg /22 > 5346


<6167> RUSZ Michael /52 rk
Lebensort: Militisch   
2.oo 19.07.1853 Batsch Qu: Batsch HM 1853 Tz : Lang Bartolomäus, Martin Franz
OSWALD Juliana /22 rk
† 08.02.1865 Batsch Lebensorte: Vaiska   

<6168> RUZSICSKA Josef/25 rk
† 16.02.1943 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 12.02.1896 Batsch Qu: Batsch HM 1896 Tz : Racz Anton und Jakich Stefan
OBER Katharina/21 rk < 5232.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Ober Karl

1. Anna * 16.11.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
2. Stefan * 25.02.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 01.04.1902 Batsch
Tp 1. Schatzl Johannes und Wahl Anna 2. Schatzl Johannes und Wahl Anna

<6169> SABO Josef rk
Lebensort: Amerika   
oo 
NEMES Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 06.06.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
Tp 1. Sisa Katharina und Sörfözö Michael

<6170> SAICH Michael rk
Lebensort: Deronje   
oo 18.04.1803 Batsch Qu: Batsch HM 1803 Tz : Jäger Martin, Ketter Jacob, Deronje
JÄGER Katharina rk
Lebensorte: Deronje   

<6171> SAJBEN Stefan/18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 28.05.1912 Batsch Qu: Batsch HM 1912 Tz : Szabo Stefan und Bartolovich Vincenz
AROK Elisabeth/19 rk < 191.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Arok Stefan /26 , Pivar Maria /20

<6172> SAKAC Marga
1. o-o Hegedüs Stefan Georg * 08.04.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Sakacs Jela und Bosnjak Kalman

<6173> SALAMON Markus rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 06.11.1817 Batsch Qu: Batsch HM 1817 Tz : Lipták Martino, Lipovatz Matthia, Batsch
GRÜNWALD Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<6174> SALLE Anton/20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 19.05.1840 Batsch Qu: Batsch HM 1840 Tz : Rohács Adam, M;ai Simon, Batsch
GABRIEL Erika /17 rk < 1374.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Gabriel Johannes

<6175> SATTLAG Adam rk
Lebensort: Hodschag   
oo 
ROTH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria Katharina * 13.09.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
Tp 1. Marosevich Katharina und Weber Peter

<6176> SATZ Jakob
* 03.05.1804 Parabutsch Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Satz Magdalena * 28.01.1828 Parabutsch
oo 14.01.1845 Parabutsch, Oser Adam > 5344

<6177> SAUER Fedinand /23 rk
Lebensort: Obrovac   
oo 20.02.1860 Batsch Qu: Batsch HM 1860 Tz : Junger Stefan, May Johann
FLESCHLER Anna /22 rk
Lebensorte: Batsch   

<6178> SCHALL Magdalena
1. o-o Regerth Apollonia/26
oo 07.02.1911 Batsch, Weber Peter > 7356

<6179> SCHALL Anton
oo 
MAUCHER Theresia


1. Josef/27 * 07.02.1871 Batsch
oo 03.02.1898 Batsch, Korti Eva/20 > 6184


<6180> SCHALL Anton rk
† 26.04.1934 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
OTT Franziska rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 30.08.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 23.03.1914 Batsch
Tp 1. Korti Eva und Schall Josef

<6181> SCHALL Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KIST Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 23.11.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927 † 21.12.1927 Batsch
Tp 1. Ama Elisabeth und Schall Jakob

<6182> SCHALL Josef /22 rk
* um.1815 Lebensort: Batsch   
oo 26.06.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Butter Georg, Mai Martin
KLEIN Katharina /20 rk
* um.1817 Lebensorte: Batsch   

<6183> SCHALL Eva rk
* 23.08.1837 Batsch Qu: Batsch TM 1837

<6184> SCHALL Josef/27 rk < 6179.1
* 07.02.1871 Batsch † 30.12.1920 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Schall Anton , Maucher Theresia
oo 03.02.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Rabszki Peter und Klemm Jakob
KORTI Eva/20 rk < 3200.5
* 22.08.1878 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Korti Johannes , Duhacsek Theresia

1. Jakob/19 * 28.03.1900 Batsch
oo 30.09.1919 Batsch, Amma Elisabeth/17 > 6185
2. Josef * 17.02.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
3. Johannes * 15.10.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
4. Apollonia * 29.09.1916 Batsch † 13.04.1922 Batsch
Tp 2. Klein Jakob und Drahovszki Apollonia 3. Klein Jakob und Drahovszki Apollonia 4. Drahovszki Apollonia, Klein Jakob

<6185> SCHALL Jakob/19 rk < 6184.1
* 28.03.1900 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Schall Josef/27 , Korti Eva/20
oo 30.09.1919 Batsch
AMMA Elisabeth/17 rk < 48.5
* 03.08.1902 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Amma Georg/22 , Hartusch Barbara/19

1. Katharina/20 * 15.12.1919 Batsch
oo 16.05.1922 Batsch, Ambrosi Emmerich/22 > 41
2. Anna/18 * 06.04.1921 Batsch
oo 07.02.1939 Batsch, Hartusch Anton/22 > 1598
3. Josef * 14.08.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
4. Jakob * 01.03.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Farbas Katharina, Klein Josef 2. Schwager Anna, Klein Josef 3. Klein Josef und Schwager Anna 4. Schwager Anna und Klein Josef

<6186> SCHALL Jakob rk
* 28.03.1900 Batsch Qu: Batsch TM 1900 Lebensort: Batsch   

<6187> SCHANTZ Anton rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  
oo 
ZIMMERMANN Barbara rk
* 07.09.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865

1. Johannes * 05.10.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
2. Anton * 09.02.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 1. Mayer Johannes und Ams Katharina 2. Mayer Johannes und Ams Katharina

<6188> SCHANTZ Johann Sd Anton und Barbara 7Ta rk
† 10.10.1885 Batsch Qu: Batsch StM 1885 Lebensort: Batsch   

<6189> SCHANTZ Katharina Td Anton und Barbara 7Mo rk
† 30.03.1887 Batsch Qu: Batsch StM 1887 Lebensort: Batsch   

<6190> SCHANTZ Katharina rk
* 18.08.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<6191> SCHÄFER Michael / 24 rk
Lebensorte: Gajdobra Batsch  
oo 03.02.1857 Batsch Qu: Batsch HM 1857 Tz : Morvay Stefan, Heckl Christian
SCHWAGER Ursula /23 rk
† 11.02.1863 Batsch Lebensorte: Batsch   
2.oo 05.05.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863 Tz : Puha Karl, Morvay Franz
WOHLFAHRT Maria /25 rk
Lebensorte: Batsch   

<6192> SCHÄFER Josef /30 rk
Lebensort: Gajdobra   
oo 28.04.1862 Batsch Qu: Batsch HM 1862 Tz : Schäfer Johann, Riesz Jakob
MAY Theresia /31 rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  

<6193> SCHÄFER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Ackermann Hermine /23
oo 09.01.1894 Batsch, Riemann Georg /25 > 6051

<6194> SCHÄFER Michael rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Schäfer Michael * 27.05.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872
oo 
WOHLFAHRT Maria rk
Lebensorte: Batsch   

2. Juliana /27 * 07.04.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
oo 26.06.1894 Batsch, Mayer Andreas /27 > 4504
3. Anton /24 * 16.01.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
oo 08.11.1892 Batsch, Oser Anna /18 > 6207

Tp 1. Wohlfart Theresia Wwe.nach Puha Karl, Freiszt Eva (+24.06.1872) 2. Wohlfart Theresia Gd Puha Karl 3. Wohlfart Theresia Gd Puha Karl

<6195> SCHÄFER Theresia
1. o-o Throner Maria * 13.06.1919
oo 14.01.1942 Deronje, Amma Michael > 54

<6196> SCHÄFER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHÄFER VH Helena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna ˜ 03.12.1788 Batsch  Qu: Batsch TM 1788
2. Stefan 8Ta ˜ 20.12.1790 Batsch  Qu: Batsch TM 1790 † 26.12.1790 Batsch Qu: Batsch StM 1790
Tp 1. Szörfözö Anna, Batsch 2. Hornyak Andreas, Cernyi Anna, Batsch

<6197> SCHÄFER Eva
1. o-o Peter Heinrich * 19.09.1841 Parabutsch
oo 10.02.1868 Parabutsch, Holzschuh Katharina > 5577

<6198> SCHÄFER Franz Sd Michael und Maria 7Mo rk
† 27.08.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<6199> SCHÄFER Juliana Td Karl und Elisabeth 6Mo rk
† 15.07.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<6200> SCHÄFER Nikolaus Sd Karl und Elisabeth 4Jhr rk
† 28.01.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895 Lebensort: Cseb   

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN