<3801> LEGLER Stefan/22 rk < 3794.5
* 20.08.1879 Batsch † 25.03.1946 Gakowo Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Anton , Helleis Eva
oo 
MILLERFERLI Barbara rk
† 17.11.1901 Batsch
2.oo 08.01.1902 Batsch Qu: Batsch HM 1902 Tz : Amsz Johannes und Steiger Florian
GABRIEL Elisabeth/16 rk < 1385.6
* 18.03.1885 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Gabriel Josef , Märzluft Theresia

1. Florian * 31.12.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
2. Ignaz * 11.02.1909 Batsch
oo 01.05.1928 Batsch, Treuer Theresia > 3810

Tp 1. Dietrich Katharina und Steiger Florian 2. Manz Ignaz, Neumayer Juliane

<3802> LEGLER Eva rk
* 14.03.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<3803> LEGLER Katharina rk
* 14.10.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<3804> LEGLER Stefan rk
* 06.01.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<3805> LEGLER Josef rk
* 16.06.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<3806> LEGLER Eva rk
* 20.01.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<3807> LEGLER Johannes rk < 3794.6
* 22.05.1891 Batsch Qu: Batsch TM 1891 Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Anton , Helleis Eva
oo 17.02.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Topalich Emmerich und Pavlicsek Emmerich
PAVLICSEK Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna
oo 01.10.1938 Batsch, Pollich Stefan > 5753
2. Nepomuk Johann * 11.05.1916 Batsch † 07.03.1922 Batsch
3. Anton /22 * 13.07.1919 Batsch
4. Maria * 01.10.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923X
5. Helena Elisabeth * 05.07.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 2. Pavlicsek Maria 3. Pavlicsek Maria 4. Pavlicsek Martin und Eilhardt Theresia 5. Pavlicsek Maria und Pavlicsek Adam

<3808> LEGLER Andreas/22 rk < 3795.2
* 24.03.1897 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Franz /21 , Gabriel Anna Maria /17
oo 14.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Häckl Franz und Hunger Andreas
MAYER Apollonia/21 rk < 4451.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Mayer Stefan /20 , Millerferli Apollonia

1. Katharina/17 * 02.10.1919 Batsch † 17.06.1922 Batsch
2. Johannes * 09.11.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
3. Andreas * 11.11.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Schwager Katharina, Groll Jakob 2. Kroll Johannes und Schwager Katharina 3. Groll Johannes und Schwager Katharina

<3809> LEGLER Josef rk < 3767.5
* 08.05.1900 Batsch Qu: Batsch TM 1900 † 09.03.1967 Aglasterhausen Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Florian/23 , Kaiser Elisabeth/20
oo 
HOLZSCHUH Anna rk < 2032.11
* 08.06.1896 Batsch Qu: Batsch TM 1896 † 17.06.1971 Aglasterhausen Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Holzschuh Stefan /22 , Drach Barbara /17

1. Eva/17 * 27.11.1922 Batsch
oo 29.04.1939 Batsch, Bertran Lorenz/20 > 387
2. Georg * 22.11.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925 † 29.03.1993 Aglasterhausen
Tp 1. Lennert Eva, Kress Georg 2. Kress Georg und Lennert Eva

<3810> LEGLER Ignaz rk < 3801.2
* 11.02.1909 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Stefan/22 , Gabriel Elisabeth/16
oo 01.05.1928 Batsch
TREUER Theresia rk
* 01.10.1911 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Georg * 30.01.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929 † 04.02.1929 Batsch
2. Magdalena * 16.01.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
oo , Kölbli Michael > 3258
3. Ignaz * 08.03.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934 † 29.05.1934 Batsch
4. Stefan * 08.04.1936 Batsch † 09.10.2008 Montreal
5. Georg * 16.08.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Treuer Georg und Urich Magdalena 2. Urich Magdalena und Treuer Georg 3. Treuer Georg und Urich Magdalena 4. Treuer Georg, Urich Magdalena 5. Treuer Georg und Urich Magdalena

<3811> LEGLER Paul/18 rk < 3784.2
* 23.11.1920 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Martin , König Magdalena
oo 08.11.1938 Batsch Qu: Batsch HM 1938 Tz : Manz Paul und Neumayer Josef
NEUMAYER Elisabeth/18 rk < 5087.2
* 24.05.1920 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Stefan/23 , Lennert Theresia/21

<3812> LEIBL Katharina rk 0.oo 3107 oo 3135
† 26.06.1940 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
1. o-o Knöbl Theresia * 28.11.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
Tp 1. Theresia Td Roth Josef und Titl Rosina

<3813> LEIMANN Katharina
1. o-o Millerleili Maria /20
oo 22.01.1850 Batsch, Mink Michael /22 > 4664

<3814> LEIST Pauli rk
Lebensort: Towarisch   
1. o-o Leist Josef /24 * um.1786
oo 23.01.1810 Batsch, Herrmann Elisabeth > 3832

<3815> LEIST Theresia rk
1. o-o Polgar Josef /24
2.oo , Oswald Thersia > 5709

<3816> LEIST Bernhard rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Leist Josef/25 * 07.09.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
1.oo 16.01.1894 Batsch, Kaiser Katharina > 3845
2.oo , Klemm Katharina
2. o-o Leist Stefan * 09.08.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
oo 
HALASZ Maria rk 1.oo 3835
* um.1820 Lebensorte: Batsch   
Tp 1. Szeifried Katharina Gd Hlavinka Jakob 2. Seifried Katharina und Hlavinka Jakob

<3817> LEIST Elisabeth Td Josef und Elisabeth H. 5Jhr rk
† 29.12.1818 Batsch Qu: Batsch StM 1818 Lebensort: Batsch   

<3818> LEIST Anna Td Josef und Herrmann Elisabe. 4Ta rk
† 15.02.1830 Batsch Qu: Batsch StM 1830 Lebensort: Batsch   

<3819> LEIST Theresia Td Bernhard und Maria 2Jhr rk
† 24.02.1853 Batsch Qu: Batsch StM 1853 Lebensort: Batsch   

<3820> LEIST Maria Td Bernhard und Maria 16Wo rk
† 10.09.1853 Batsch Qu: Batsch StM 1853 Lebensort: Batsch   

<3821> LEIST Josef Sd Bernhard und Maria 5Mo rk
† 15.07.1857 Batsch Qu: Batsch StM 1857 Lebensort: Batsch   

<3822> LEIST Theresia Td Franz und Eva 2Wo rk
† 08.05.1887 Batsch Qu: Batsch StM 1887 Lebensort: Batsch   

<3823> LEIST Josef
oo 
KAISER Katharina


1. Katharina/20
oo 17.11.1925 Batsch, Stefan Josef/23 > 6873
2. Katharina// † 19.05.1903 Batsch

<3824> LEIST Magdalena rk oo 5712
Lebensort: Batsch   
1. o-o Leist Peter * 28.06.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930 † 10.05.1931 Batsch
Tp 1. Horvath Anna und Horvath Stefan

<3825> LEIST Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
VILAGOS Elisabeth/18 rk < 7261.6 0.oo 3857 o-o 7260
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Vilagos Daniel /23/31 , Klemm Anna /19

1. Anton * 12.08.1919 Batsch † 27.02.1920 Batsch
2. Franz * 13.11.1921 Batsch
3. Anton * 08.01.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Csapo Anton, Groll Katharina 2. Csapo Franz, Groll Katharina 3. Csapo Anton und Groll Katharina

<3826> LEIST Magdalena rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Leist Stefan * 09.08.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
2. o-o Leist Johannes * 25.03.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926 † 29.10.1937 Batsch
Tp 1. Seifried Katharina und Hlavinka Jakob 2. Angel. Margit und Angel. Georg

<3827> LEIST Magdalena rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Leist Maria * 05.09.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Horvath Anna und Kopp Georg

<3828> LEIST Magdalena rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Leist Anna * 20.04.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Horvath Anna und Kopp Georg

<3829> LEIST Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KAISER Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena * 03.03.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896 > 3852
2. Katharina * 21.06.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 1. Gubrinsky Franz und Ming Magdalena 2. Mink Magdalena und Kubrinszki Franz

<3830> LEIST Theresia Wwe nach Mayer Paul 50Jhr rk
* um.1767 † 05.03.1817 Batsch Qu: Batsch StM 1817 Lebensort: Batsch   

<3831> LEIST Josef Wwr 70Jhr rk
* um.1785 † 12.01.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<3832> LEIST Josef /24 rk < 3814.1
* um.1786 Lebensort: Towarisch   
Eltern: Leist Pauli , May Theresia
oo 23.01.1810 Batsch Qu: Batsch HM 1810 Tz : Gottlieb Johann sen.,Majer Theophil, Kremer Bernhard, Batsch
HERRMANN Elisabeth rk < 1795.2
˜ 21.11.1790 Batsch Qu: Batsch TM 1790
Vater: Herrmann Anton

<3833> LEIST Theresia Gd Johannes Polgar rk
* um.1793 † 08.05.1825 Batsch Qu: Batsch StM 1825 Lebensort: Batsch   

<3834> LEIST Elisabeth rk
* 03.02.1814 Batsch Qu: Batsch TM 1814

<3835> LEIST Bernhard rk < 3853.1
* 26.02.1819 Batsch Qu: Batsch TM 1819 Lebensort: Batsch   
Eltern: Leist Josef , Herrmann Elisabeth
oo 04.02.1846 Batsch Qu: Batsch HM 1846 Tz : Hlavinka Franz, Kovacsev Michael
HALASZ Maria rk 0.oo 3816
* um.1820 Lebensorte: Batsch   

1. Eva /21 * 11.12.1846 Batsch  Qu: Batsch TM 1846
oo , Pavlicsek Franz > 5431
2. Maria * 09.05.1853 Batsch  Qu: Batsch TM 1853
3. Josef * 11.12.1854 Batsch  Qu: Batsch TM 1854
4. Josef * 12.02.1857 Batsch  Qu: Batsch TM 1857
5. Josefa /20 * um.1874 Batsch o-o 3846
oo 30.09.1874 Batsch, Gasparovski Anton /24 > 1394

2.oo 15.01.1861 Batsch Qu: Batsch HM 1861 Tz : Hlavinka Franz und Jakob
MAROSHEVICS Maria /22 rk
* um.1839 Batsch Qu: Batsch HM 1861 Lebensorte: Batsch   

6. Maria * 07.12.1862 Batsch  Qu: Batsch TM 1862
Tp 1. Szeifried Kathariona Gd Hlavinka Jakob 2. Szeifried Katharina Gd Hlavinka Jakob 3. Hlavinka Jakob und Seifried Katharina 4. Seyfried Katharina Gd Hlavinka Jakob 6. Szeifrid Katharina Gd Hlavinka Jakob

<3836> LEIST Bernhard Gd Maroshevich Maria 54Jhr rk
* um.1819 † 14.10.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Batsch   

<3837> LEIST Anton Gd Weckerle Magdalena 35Jhr rk
* um.1821 † 14.03.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<3838> LEIST Rosalia Td Josef 20Jhr rk
* um.1823 † 16.12.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   

<3839> LEIST Klara rk
* 20.06.1827 Batsch Qu: Batsch TM 1827

<3840> LEIST Anna rk
* 11.02.1830 Batsch Qu: Batsch TM 1830

<3841> LEIST Theresia rk
* 15.10.1850 Batsch Qu: Batsch TM 1850

<3842> LEIST Eva rk
* 20.03.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<3843> LEIST Franz rk
* 20.10.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861 † 30.06.1901 Batsch

<3844> LEIST Anton rk
* 07.07.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<3845> LEIST Josef/25 rk Schreiner < 3816.1
* 07.09.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868 † 24.07.1936 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Leist Bernhard , Marscheriek Maria
oo 16.01.1894 Batsch Qu: Batsch HM 1894 Tz : Ming Johann, Bauer, Varnusz Anton, Müller
KAISER Katharina rk < 2614.9
* 14.12.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875 † 07.04.1907 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg , Sentzius Barbara

1. Maria †Urs: unbekannt
2. Michael Bäcker † 01.11.1989 Schwechat-Kledering Qu: Schwechat-Kledering Notar Haller †Urs: unbekannt
3. Magdalena
4. Josef- † 19.06.1903 Batsch
5. Stefan- † 07.12.1915 Batsch
6. Franz Schreiner * 12.12.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
7. Maria * 14.04.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
8. Katharina * 24.06.1905 Batsch  Qu: Batsch GM S.110Nr.51
oo 17.11.1925 Batsch, Stefan Josef > 6879

2.oo 
KLEMM Katharina rk
†Urs: unbekannt Lebensorte: Batsch   

9. Johannes †Urs: gelähmt
10. Janos * 24.06.1911 Batsch
11. Anton * 15.01.1913 Batsch †Urs: unbekannt
12. Josef Friseur * 08.03.1915 Batsch  Qu: Batsch Tauf-Urk. † 09.03.1945 Schömerich/Trier Qu: Berlin Az:VI/A-129 †Urs: Soldat, gefallen
Als Geburtsnachweis liegt eine beglaubigte Zweitschrift aus dem Bistum Subotica vom 25.08.1999, Nr.83/99 vor. Als Sterbe-Nachweis liegt eine Benachrichtigung der DEUTSCHEN DIENSTSTELLE BERLIN vom vom 28.12.1999, Az.: VI/A-129 vor: "Josef Leist, geb. 08.03.1915 in Bacs ist zwischen dem 09. bis 11.03.1945 als Angehöriger der Einheit 4. Kp. SS-Geb.Jg.Rgt. 12 "M.G." bei Schömerich bei Trier gefallen. Der Sterbefall ist am 20.09.1949 dem Standesamt I Berlin, Rückerstr.9, 10119 Berlin, zur Beurkundung angezeigt worden.
13. Josef * 24.09.1918 Batsch
oo , Herrmann Elisabeth > 3853

Tp 6. Gubrinszki Franz, Schmied, und Mink Magdalena 7. Mink Magdalena und Gubrinszki Franz 10. Gubrinski Franz, Mink Magdalena 11. Gubrinszki Franz, Mink Magdalena 12. Gubrinszki Franz, Batsch 13. Gubrinszki Franz, Mink Magdalena

<3846> LEIST Josefa /20 rk < 3835.5 oo 1394
* um.1874 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Leist Bernhard , Halasz Maria
1. o-o Gasparovski Augustin * um.1878
oo 28.05.1901 Batsch, Kölbli Anna/18 > 1397

<3847> LEIST Theresia rk
* 22.04.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<3848> LEIST Stefan rk
* 27.06.1888 Batsch Qu: Batsch TM 1888

<3849> LEIST Josef rk
* 26.08.1890 Batsch Qu: Batsch TM 1890 Lebensorte: Batsch Debeljak  

<3850> LEIST Maria rk
* 03.07.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892 Lebensorte: Batsch Debeljak  

<3851> LEIST NN rk
* 17.10.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893 † 17.10.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893

<3852> LEIST Magdalena rk < 3829.1
* 03.03.1896 Batsch Qu: Batsch TM 1896 Lebensort: Batsch   
Eltern: Leist Josef , Kaiser Maria
1. o-o Leist Stefan * 22.05.1920 Batsch † 16.01.1938 Batsch
Tp 1. Hartusch Anna, Knöbl Georg

<3853> LEIST Josef rk < 3845.13
* 24.09.1918 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Leist Josef/25 , Klemm Katharina
1. o-o Leist Bernhard * 26.02.1819 Batsch  Qu: Batsch TM 1819
1.oo 04.02.1846 Batsch, Halasz Maria > 3835
2.oo 15.01.1861 Batsch, Maroshevics Maria /22
oo 
HERRMANN Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

2. Johannes * 05.10.1810 Batsch  Qu: Batsch TM 1810
3. Veronika * 04.02.1812 Batsch  Qu: Batsch TM 1812
4. Theresia Td Josef und Elisabeth 2Jhr 10Mo * 09.02.1816 Batsch  Qu: Batsch TM 1816 † 18.12.1818 Batsch Qu: Batsch StM 1818
5. Anton * 09.04.1821 Batsch  Qu: Batsch TM 1821
6. Rosalia * 20.03.1823 Batsch  Qu: Batsch TM 1823
7. Franz Sd Josef und Elisabeth 2Jhr * 29.03.1825 Batsch  Qu: Batsch TM 1825 † 22.02.1827 Batsch Qu: Batsch StM 1827
Tp 1. Weber Elisabth Gd Kremer Bernhard, Batsch 2. Esterrajcher Theresia, Batsch 3. Kremer Bernhard und Gattin Weber Elisabeth, Batsch 4. Kremer Elisabeth Gd Bernhard, Batsch 5. Weber Elisabeth, Batsch 6. Kamandel Ignaz und Gattin Weber Elisabeth, Batsch 7. Kamandl Ignaz und Gattin Wetzl Barbara, Batsch

<3854> LEIST Katharina rk
* 16.11.1927 Batsch Qu: Batsch TM 1927 Lebensort: Batsch   

<3855> LEIST (LAIST) Katharina Td Paul 6Jhr rk Td Gastwirtes (cauponis)
† 28.03.1790 Towarisch Qu: Batsch StM 1790 Lebensorte: Towarisch Batsch  

<3856> LEISZT Josef/39 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KAISER Katharina


1. Josef * 15.10.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
2. Katharina * 09.03.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
3. Josef * 19.03.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
2.oo 06.08.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Manz Stefan und Kubrinszki Franz
KLEMM Katharina/21 rk < 3008.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Klemm Jakob , Sutter Barbara

4. Josef * 28.04.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
5. Stefan * 29.11.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Gubrinszki Theresia und Ming Magdalena 2. Yubrinszki Franz und Mink Magdalena 3. Mink Magdalena und Gubrinszky Franz 4. Gubrinszki Franz und Mink Magdalena 5. Mink Magdalena und Gubrinszki Franz

<3857> LEISZT Franz/24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 30.07.1918 Batsch Qu: Batsch HM 1918 Tz : Kubrinczki Franz und Unyi Johannes
VILAGOS Elisabeth/18 rk < 7261.6 1.oo 3825 o-o 7260
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Vilagos Daniel /23/31 , Klemm Anna /19

1. Franz/20

<3858> LEMLI Franz /25 rk
Lebensort: Militisch   
oo 25.07.1892 Batsch Qu: Batsch HM 1892 Tz : Senz Matthias, Schui Nikolaus, Bauer
RESCH Hermine /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<3859> LENHARD Josef rk
Lebensort: Plavna   
oo 09.02.1819 Batsch Qu: Batsch HM 1819 Tz : Nagy Georgio, Farkas Stephan, Plavna
BROXA Barbara rk
Lebensorte: Batsch   

<3860> LENHARD Magdalena Td Martin und Anna 2Mo rk
† 30.08.1827 Batsch Qu: Batsch StM 1827 Lebensort: Batsch   

<3861> LENHARD Magdalena rk
* 04.07.1827 Batsch Qu: Batsch TM 1827

<3862> LENNERT Stefan
* Batsch
1. o-o Lennert Theresia/18
oo 25.01.1898 Batsch, Bertran Josef/23 > 382

<3863> LENNERT Stefan /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 27.02.1843 Batsch Qu: Batsch HM 1843 Tz : Hartusch Jakob, Rack Adam, Batsch
HARTUSCH Theresia /21 rk
† 16.10.1903 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Katharina /21 * 28.05.1852 Batsch  Qu: Batsch TM 1870 o-o 3911
oo 09.06.1873 Batsch, Legler Florian /22 > 3757

Tp 1. Theresia Td Purgat Thomas und Peter Maria

<3864> LENNERT Josef /24 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Lennert Threresia
oo 31.01.1871 Batsch Qu: Batsch HM 1871 Tz : Noll Josef, Fischer Josef
KÖNIG Magdalena /24 rk < 684.1
* 14.10.1846 Batsch † 01.01.1880 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: König Johannes , Dornstädter Theresia

2. Josef/22
oo 31.01.1898 Batsch, Ams Magdalena > 3881
3. Theresia/19
oo 24.05.1898 Batsch, Lorenz Josef/23 > 3951
4. Johannes/22 > 3887
5. Stefan- † 03.05.1915 Batsch

<3865> LENNERT Stefan /23/37 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Lennert Eva/20
oo , Kress Georg > 3543
2. o-o Lennert Anna * 11.06.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
3. o-o Lennert Stefan * 19.12.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
4. o-o Lennert Anna/18 * 11.11.1892 Batsch
oo 22.11.1910 Batsch, Treuer Georg/21 > 7153
Tp 2. Ming Nikolaus und Lauber Anna (+17.07.1879) 3. Mink Nikolaus, Hodschag, Laubert Anna, Paraput

<3866> LENNERT Josef rk
† 01.02.1928 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
oo 
MANZ Barbara rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  

1. Katharina/17
oo 09.01.1906 Batsch, Scherndlinger Jakob/25 > 6267
2. Anna/24 * 29.09.1886 Batsch
oo 11.02.1904 Batsch, Schwerer Franz/22 > 6775
3. Adam * 14.09.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
4. Maria * 05.08.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
5. Andreas/20 * 26.11.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
oo 13.01.1914 Batsch, Kress Theresia/17 > 3931
6. Rosalia * 26.07.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 14.01.1904 Batsch
Tp 3. Fischer Adam und Branz Johanna 4. Branz Johanna und Fischer Adam, Bauern, Batsch 5. Brancz Anna und Horvath Josef 6. Branz Johanna und Fischer Adam

<3867> LENNERT Josef rk Heizer
Lebensorte: Milititsch Batsch  
oo 
WALTER Veronika rk
Lebensorte: Brestowatz Batsch  

1. Maria * 25.12.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
Tp 1. Hess Maria und Fiehn Martin

<3868> LENNERT Elisabeth Td Johannes und Theresia 2Jhr rk
† 13.08.1836 Batsch Qu: Batsch StM 1836 Lebensort: Batsch   

<3869> LENNERT Katharina Td Stefan und Theresia 10Ta rk
† 20.01.1844 Batsch Qu: Batsch StM 1844 Lebensort: Batsch   

<3870> LENNERT Theresia Td Stefan und Theresia 7Ta rk
† 11.05.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<3871> LENNERT Paul Sd Josef und Magdalena 13Ta rk
† 07.04.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<3872> LENNERT Nikolaus Sd Stefan und Theresia 2Jhr rk
† 09.02.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3873> LENNERT Franziska Td Josef und Magdalena 3Jhr rk
† 30.09.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3874> LENNERT Peter Sd Josef und Magdalena 6Jhr rk
† 30.06.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3875> LENNERT Anna Gd Stefan und Theresia 1Mo rk
† 19.07.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<3876> LENNERT Peter Sd Josef und Barbara 3Jhr rk
† 01.01.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Batsch   

<3877> LENNERT Anna Td Stefan und Theresia 3Wo rk
† 07.04.1885 Batsch Qu: Batsch StM 1885 Lebensort: Batsch   

<3878> LENNERT Nikolaus Sd Stefan und Eva 2Ta rk
† 30.10.1887 Batsch Qu: Batsch StM 1887 Lebensort: Batsch   

<3879> LENNERT Adam Sd Josef und Barbara 2Wo rk
† 01.10.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<3880> LENNERT Maria Td Josef und Verona 6Mo rk
† 02.07.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895 Lebensort: Batsch   

<3881> LENNERT Josef/22 rk < 3864.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Lennert Josef /24 , König Magdalena /24
oo 31.01.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Manz Ignaz und Drahovszki Josef
AMS Magdalena rk < 76.2
* 29.10.1905 Batsch Qu: Batsch TM 1905 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ams Martin/22 , Ackermann Katharina/17

1. Theresia/21 * 13.11.1898 Batsch o-o 3932
oo 27.01.1919 Batsch, Neumayer Stefan/23 > 5087
2. Magdalena/19 * 06.07.1901 Batsch
oo 20.01.1920 Batsch, Eichinger Nikolaus/19 > 844


<3882> LENNERT Josef rk
Lebensort: Batsch   

<3883> LENNERT Anna rk
Lebensort: Novoselo   

<3884> LENNERT Katharina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Legler Florian/23
oo 16.05.1899 Batsch, Kaiser Elisabeth/20 > 3767

<3885> LENNERT Josef/23 rk < 3300.1
† 03.09.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lennert Stefan , König Theresia
oo 23.05.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : König Georg und Hirschberger Stefan
PURR Theresia/21 rk < 5771.3
* 22.12.1878 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Purr Martin /23 , Rack Katharina /19

1. Theresia/19
oo 07.01.1919 Batsch, Bertran Josef/18 > 368
2. Theresia * 12.02.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 2. Kempf Stefan und Amsz Theresia

<3886> LENNERT Stefan rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Lennert Josef/23
oo 23.05.1899 Batsch, Purr Theresia/21 > 3885
oo 
KÖNIG Theresia rk o-o 3297
Lebensorte: Batsch   

<3887> LENNERT Johannes/22 rk < 3864.4

Eltern: Lennert Josef /24 , König Magdalena /24
1. o-o Lennert Katharina/19
oo 21.01.1919 Batsch, Neumayer Lorenz/21 > 5149
2. o-o Lennert Adam/22
oo 05.10.1926 Batsch, Neumayer Rosina/16 > 3893
3. o-o Lennert Katharina * 02.03.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 3. Walter Adam und Purr Katharina

<3888> LENNERT Josef


<3889> LENNERT Nikolaus/25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 12.01.1909 Batsch Qu: Batsch HM 1909 Tz : Parlicsek Emmerich und Fischer Andreas
NEUMAYER Anna/22 rk < 5124.1
* 19.12.1887 Batsch † 10.11.1927 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Anton /24 , Schneider Theresia /17

<3890> LENNERT Andreas
oo 
KRESS Theresia/22 rk 2.oo 1301
Lebensorte: Batsch   

1. Maria * 07.12.1914 Batsch
Tp 1. Drach Barbara, Klemm Josef

<3891> LENNERT Theresia
1. o-o Bertran Stefan * 16.11.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Lorencz Josef und Lennert Theresia

<3892> LENNERT Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MAYER Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna/17
oo 26.05.1925 Batsch, Klemm Martin/21 > 3089
2. Anna * 16.11.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
3. Georg * 11.08.1913 Batsch † 05.02.1914 Batsch
Tp 2. Ketterer Anna und Holzschuh Georg 3. Holzschuh Georg, Ketterer Anna

<3893> LENNERT Adam/22 rk < 3887.2
Lebensort: Batsch   
Vater: Lennert Johannes/22
oo 05.10.1926 Batsch Qu: Batsch HM 1926 Tz : Walter Adam und Manz Lorenz
NEUMAYER Rosina/16 rk < 5089.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Stefan , Ries Rosina/27

1. Anna * 06.03.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
2. Josef * 30.05.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
Tp 1. Holzschuh Anna und Manz Josef 2. Manz Josef und Holzschuh Anna

<3894> LENNERT Nikolaus/43 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
NEUMAYER Anna

2.oo 09.01.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Lennert Josef und Legler Johannes
PAVLICSEK Maria/40 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 11.06.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930 † 16.10.1930
Tp 1. Legler Johannes und Pavlicsek Anna

<3895> LENNERT Barbara/16 rk < 3931.1 oo 3782
Lebensort: Batsch   
Eltern: Lennert Andreas/20 , Kress Theresia/17
1. o-o Legler Josef * 24.03.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Eppli Josef und Knöbl Katharina

<3896> LENNERT Eva


<3897> LENNERT Anna rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Lennert Franz * 22.05.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 1. Legler Maria ----

<3898> LENNERT Stefan
† 04.08.1918 Batsch
oo 
FISCHER Eva
† 24.03.1931 Batsch

1. Anna * 11.11.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
2. Eva * 08.05.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
Tp 1. Mink Nikolaus und Lauber Anna 2. Mink Nikolaus und Lauber Anna

<3899> LENNERT Stefan Gd Barbara 50Jhr rk
* um.1786 † 20.08.1836 Batsch Qu: Batsch StM 1836 Lebensort: Batsch   

<3900> LENNERT Barbara Wwe geb. Arnold 50Jhr rk
* um.1793 † 29.01.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   

<3901> LENNERT Ignaz /29 Gd Schmidt Margit 30Jhr rk
* um.1813 † 05.07.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   
2.oo 18.07.1842 Batsch Qu: Batsch HM 1842 Tz : Pleß Christoph, Hartusch Jakob, Batsch
SCHMIDT Margareth /27 rk
Lebensorte: Militisch   

<3902> LENNERT Stefan Gd Hartusch Theresia 70Jhr rk
* um.1819 † 17.09.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Karavakova   

<3903> LENNERT Anna rk
* 06.11.1836 Batsch Qu: Batsch TM 1836

<3904> LENNERT Anna Gd Kovacsics Paul 59Jhr rk
* um.1836 † 04.08.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895 Lebensort: Batsch   

<3905> LENNERT Magdalena rk
* 07.07.1839 Batsch Qu: Batsch TM 1839

<3906> LENNERT Katharina rk
* 10.01.1844 Batsch Qu: Batsch TM 1844

<3907> LENNERT Josef rk
* 19.12.1846 Batsch Qu: Batsch TM 1846

<3908> LENNERT Magdalena Td Ignaz und Theresia 28Jhr rk
* um.1848 † 19.03.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<3909> LENNERT Stefan rk
* 16.11.1849 Batsch Qu: Batsch TM 1849

<3910> LENNERT Katharina rk
* 12.05.1852 Batsch Qu: Batsch TM 1852

<3911> LENNERT Katharina /21 rk < 3863.1 oo 3757
* 28.05.1852 Batsch Qu: Batsch TM 1870 † 26.04.1900 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lennert Stefan /20 , Hartusch Theresia /21
1. o-o Lennert Theresia

<3912> LENNERT Theresia rk
* 15.09.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<3913> LENNERT Adam rk
* 01.10.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<3914> LENNERT Eva rk
* 24.12.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<3915> LENNERT Peter rk
* 25.03.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<3916> LENNERT Paul rk
* 25.03.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<3917> LENNERT Stefan rk
* 18.08.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<3918> LENNERT Josef rk
* 01.01.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<3919> LENNERT Josef rk
* 15.09.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<3920> LENNERT Johannes rk
* 29.12.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<3921> LENNERT Theresia rk
* 22.10.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<3922> LENNERT Theresia rk
* 30.06.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<3923> LENNERT Peter rk
* 23.06.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<3924> LENNERT Franziska rk
* 05.03.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<3925> LENNERT Nikolaus rk
* 19.11.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<3926> LENNERT Anna rk
* 18.03.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<3927> LENNERT Anna rk
* 29.09.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<3928> LENNERT Magdalena rk
* 02.10.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<3929> LENNERT Nikolaus rk
* 28.10.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<3930> LENNERT Katharina rk
* 16.04.1889 Batsch Qu: Batsch TM 1889

<3931> LENNERT Andreas/20 rk < 3866.5
* 26.11.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894
Eltern: Lennert Josef , Manz Barbara
oo 13.01.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Scheppe Josef und Brancz Adam
KRESS Theresia/17 rk < 3548.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Kress Georg

1. Barbara/16 o-o 3895
oo 23.05.1929 Batsch, Legler Stefan/20 > 3782


<3932> LENNERT Theresia/21 rk < 3881.1 oo 5087
* 13.11.1898 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lennert Josef/22 , Ams Magdalena
1. o-o Neumayer Theresia /19 * 13.10.1911 Batsch
Tp 1. Knöbel Maria, Ams Johann

<3933> LENNERT Theresia rk
* 13.11.1898 Batsch Qu: Batsch TM 1898 Lebensort: Batsch   

<3934> LENNERT Magdalena rk
* 06.07.1901 Batsch Qu: Batsch TM 1901 Lebensort: Batsch   

<3935> LENNERT JUN. Magdalena Td Stefan und Theresia 19Ta rk
† 21.10.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886 Lebensort: Batsch   

<3936> LERMEISTER Antal
* um.1869 Hodschag Lebensort: Hodschag   
oo 
MAY Magdalena /15 rk < 4286.1 0.oo 3981
* 15.11.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877 Lebensorte: Batsch   
Eltern: May Josef , Moser Maria /16

1. Magdalena * 22.02.1895 Batsch
Tp 1. Schäffer Antal, Oser Anna

<3937> LEVAY Anna rk
Lebensort: Batsch   

<3938> LEYER Georg
oo 
WEISS Ursula


1. Anna Maria * um.1775
oo 03.02.1801 Parabutsch, Kempf Landelin > 2865


<3939> LIELY Josef/22 rk
Lebensort: Weiska   
oo  Tz : Gasparovszki Anton und Kanka Franz
JONAS Verona/25 rk < 2524.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Jonas Andreas , Tilli Katharina

<3940> LIPOVACZ Peter rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 26.02.1781 Batsch Qu: Batsch HM 1781 Tz : Filipovich Josephus, Matossev Joannes, Batsch
HORVATH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan 2Jhr ˜ 14.08.1781 Batsch  Qu: Batsch TM 1781 † 07.03.1783 Batsch Qu: Batsch StM 1783
Tp 1. Matosev Johann und Eva, Batsch

<3941> LIPOVACZ Elias /22 rk
* 09.07.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861 † 23.01.1928 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 17.04.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Landenberger Paul, Mink Josef
KÖLBLI Anna /18 rk
† 24.09.1934 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Katharina/19
oo 31.01.1905 Batsch, Holzschuh Georg/21 > 2035
2. Anna/18
oo 16.05.1907 Batsch, Oriold Georg/23 > 5282
3. Eva/17
oo 06.11.1911 Batsch, Menrath Karl/26 > 4581


<3942> LIPOWATZ Gregor /64 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Lipowacz Adam /25 * um.1870 Batsch
2.oo 14.01.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Kolarich Paul, Kovacsevich Jakob
LUTROV Anna /54 rk
Lebensorte: Waiska   

<3943> LIPPA Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MUTTER Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 27.09.1806 Batsch  Qu: Batsch TM 1806
Tp 1. Steltzer Katharina, Batsch

<3944> LIPTAK Paul 36Jhr rk
* um.1746 † 14.07.1782 Batsch Qu: Batsch StM 1782 Lebensort: Batsch   
oo 19.05.1771 Batsch Qu: Batsch HM 1771 Tz : Johannik Joann, Szecskar Jacob,
NAGY Katharina rk


1. Martin ˜ 31.10.1777 Batsch  Qu: Batsch TM 1777
2. Georg ˜ 24.04.1780 Batsch  Qu: Batsch TM 1780
3. Helena ˜ 22.04.1782 Batsch  Qu: Batsch TM 1782
Tp 1. Bahol Maria, Batsch 2. Bahol Maria, Batsch 3. Bahol Maria, Batsch

<3945> LOCHER Peter/33 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
STEIGER Magdalena-
† 17.07.1926 Batsch

1. Katharina/17
oo , Weiner Matthias > 7380

2.oo 09.09.1926 Batsch Qu: Batsch HM 1926 Tz : Kasao Anton und Stripich Matthias
ZIVOLICH Julia/39 rk < 7592.2
† 01.01.1933 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Zsivolich Franz /22 , Tomasich Eva /20

<3946> LOCHER Katharina rk
Lebensort: Batsch   

<3947> LORENZ Adam /24 rk
Lebensort: Hodschag   
oo 18.11.1879 Batsch Qu: Batsch HM 1879 Tz : Ketterer Georg, Treuer Lorenz
FATH Magdalena /19 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena/21
oo 28.11.1912 Batsch, Drach Valentin/21 > 721
2. Magdalena * 03.07.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880 † 13.08.1880 Batsch
Tp 2. Oser Adam und Schwerer Magdalena (+13.08.1880)

<3948> LORENZ Josef
Lebensort: Hodschag   
oo 
WILLMANN Katharina
Lebensorte: Hodschag   

1. Stefan * 17.08.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
Tp 1. Sperger Matthäus und Steiger Katharina

<3949> LORENZ Magdalena Td Adam und Magdalena 6Wo rk
† 13.08.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3950> LORENZ Katharina Td Josef und Theresia 3Ta rk
† 23.04.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Batsch   

<3951> LORENZ Josef/23 rk < 3964.1
* Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lorenz Matthias , Oswald Josepha
oo 24.05.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Purr Martin und Berger Matthias
LENNERT Theresia/19 rk < 3864.3
† 27.02.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Lennert Josef /24 , König Magdalena /24

1. Magdalena /24 * um.1839
2.oo 24.11.1863 Batsch, Ackermann Nikolaus /22 > 19
2. Josef * 11.01.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
3. Theresia * 26.12.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 16.10.1919 Batsch
4. Stefan * 22.11.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 23.01.1914 Batsch
5. Magdalena * 17.10.1911 Batsch † 29.10.1911 Batsch
6. Johann * 27.02.1914 Batsch † 03.03.1914 Batsch
Tp 2. Bertran Josef und Lennert Theresia 3. Lennert Theresia und Bertrand Josef 4. Bertrand Josef und Lennert Theresia 5. Lennert Theresia, Bertran Josef 6. lennert Theresia, Bertran Josef

<3952> LORENZ Emma
1. o-o Bizarszki Josepha/21

<3953> LORENZ Matthias- rk < 3966.1
† 16.09.1927 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lorenz Josef , Sutter Theresia
oo 19.05.1908 Batsch Qu: Batsch StM 1908 Tz : Berger Matthias und Hotolich Anton
OSWALD Sofia


1. Josef-
oo 29.06.1930 Batsch, Jakich Maria > 3957
2. Anton * 18.12.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
3. Klara * 09.05.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
4. Anton * 06.01.1918 Batsch
Tp 2. Steiger Katharina und Berger Matthias 3. Weing Klara und Roth Josef 4. Weing Klara, Roth Josef

<3954> LORENZ Maria
1. o-o Parlagi? Katharina

<3955> LORENZ Magdalena/28 rk
Lebensort: Batsch   

<3956> LORENZ Matthias
oo 
OSWALD Johanna


1. Klara/17
oo 18.05.1926 Batsch, Bertran Stefan/20 > 386


<3957> LORENZ Josef- rk < 3953.1
† 02.03.1911 Lebensort: Batsch   
Eltern: Lorenz Matthias- , Oswald Sofia
oo 29.06.1930 Batsch Qu: Batsch HM 1930 Tz : Toth Josef und Azashevacz ...
JAKICH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna * 17.02.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
2. Adelheid * 26.12.1939 Batsch  Qu: Batsch TM 1939
Tp 1. Gustovich Adelheid und Bauer Florian 2. Gustovich Adelheid und Bauer Florian

<3958> LORENZ Ignatz
oo 30.07.1940 Batsch
JUNG Katharina rk < 2563.5
* 10.12.1921 Batsch Lebensorte: Bukin Batsch  
Eltern: Jung Stefan /25 , Kaposevich Katharina/37

<3959> LORENZ Peter
oo 
JAKUBEK Illona


1. Katharina/18
oo 06.03.1943 Batsch, Koran Vit/20 > 3192


<3960> LORENZ Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KAISER Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Eva * 08.05.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Wolf Theresia und Berger Stefan

<3961> LORENZ Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HELD Katharina rk
Lebensorte: Towarisch   

1. Ignaz/19 * 16.01.1922 Batsch
oo 30.07.1940 Batsch, Jung-Metzger Katharina/19 > 3975
2. Josef * 11.12.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Manz Ignaz, Simon Maria 2. M.S. und Manz Ignaz

<3962> LORENZ Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
OZWALD Sofia rk
Lebensorte: Deronje   

1. Theresia * 28.05.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
Tp 1. Roth Josef und Weing Klara

<3963> LORENZ Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
CSANADI Maria rk
Lebensorte: Plavna   

1. Adam * 05.09.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
2. Anna Maria * 01.11.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
Tp 1. Scheppe Adam und Kunder Anna 2. Kunder Anna Maria und Scheppe Adam

<3964> LORENZ Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
OSWALD Josepha rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef/23 * Batsch
oo 24.05.1898 Batsch, Lennert Theresia/19 > 3951
2. Josef * 31.05.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 2. Roth Josef und Weing Klara

<3965> LORENZ Josef
Lebensort: Hodschag   
oo 09.02.1847 Hodschag
HALTMAYER Apollonia
* Hodschag

1. Apollonia * 10.12.1862 Hodschag > 3969

<3966> LORENZ Josef rk
* 27.05.1849 Hodschag Qu: Batsch TM 1875 † 26.03.1930 Batsch Lebensort: Hodschag   
oo 23.09.1872 Hodschag
SUTTER Theresia
* 20.11.1849 Hodschag † 14.05.1888 Batsch

1. Matthias-
oo 19.05.1908 Batsch, Oswald Sofia > 3953
2. Matthäus * 16.11.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 30.12.1878 Batsch
3. Martin * 27.11.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879 † 19.09.1880 Batsch
4. Matthias * 15.08.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
5. Franz * 11.10.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
6. Georg * 21.04.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 21.04.1888 Batsch
7. Katharina * 21.04.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 23.04.1888 Batsch
2.oo 21.08.1888
SUTTER Franziska rk
Lebensorte: Hodschag   

8. Katharina * 04.05.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
Tp 2. Berger Matthias und Steger Katharina 3. Berger Matthias und Steiger Katharina 4. Berger Matthias und Steiger Katharina 5. Berger Matthias und Steiger Katharina 6. Berger Matthias und Steiger Katharina (+23.04.1888) 7. Berger Matthias und Steiger Katharina (+23.04.1888) 8. Berger Matthias, Almas, und Steiger Katharina

<3967> LORENZ Franz
* 02.10.1853 Hodschag Lebensort: Hodschag   
oo 22.01.1877 Hodschag
SEEBAUER Susanne
Lebensorte: Hodschag   

1. Theresia * 01.09.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
Tp 1. Sutter Theresia Gd Lorenz Josef (prolabore hic constituta peperit)

<3968> LORENZ Magdalena 1. rk
* 31.07.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<3969> LORENZ Apollonia < 3965.1
* 10.12.1862 Hodschag Lebensort: Hodschag   
Eltern: Lorenz Josef , Haltmayer Apollonia
1. o-o Lorenz Josef * 06.04.1882 Hodschag
oo 15.11.1906 Batsch, Kaiser Rosalia > 3970

<3970> LORENZ Josef < 3969.1
* 06.04.1882 Hodschag † 13.08.1948 Thundorf Lebensort: Batsch   
Eltern: Vater unbekannt , Lorenz Apollonia
oo 15.11.1906 Batsch
KAISER Rosalia < 2624.4 o-o 2641
* 10.03.1888 Batsch † 02.09.1960 Thundorf Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg /23 , Fischer Eva /20

1. Eva- † 24.11.1918 Batsch
2. Eva-- † 17.05.1923 Batsch
3. Theresia/17 * 27.09.1908 Batsch
oo 11.11.1924 Batsch, Brunner Sebastian/25 > 594
4. Stefan * 12.10.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 10.11.1910 Batsch
5. Josef * 29.08.1911 Batsch
6. Stefan/25 * 13.08.1916 Batsch
oo 13.11.1941 Batsch, Helmlinger Katharina/19 > 3973

Tp 4. Berger Stefan und Wolf Theresia 5. Wolf Theresia, Berger Johann 6. Wolf Theresia, Berger Stefan

<3971> LORENZ Theresia rk
* 27.09.1908 Batsch Qu: Batsch TM 1908 Lebensort: Batsch   

<3972> LORENZ Apollonia
* 28.05.1915 Batsch † 28.05.1915 Batsch

<3973> LORENZ Stefan/25 rk < 3970.6
* 13.08.1916 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lorenz Josef , Kaiser Rosalia
oo 13.11.1941 Batsch Qu: Batsch HM 1941 Tz : B...? Stefan und Schwerer Franz
HELMLINGER Katharina/19 rk < 1781.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Helmlinger Andreas/26 , Holzschuh Anna/19

<3974> LORENZ K.
* 06.10.1920 Batsch

<3975> LORENZ Ignaz/19 rk < 3961.1
* 16.01.1922 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lorenz Josef , Held Katharina
oo 30.07.1940 Batsch Qu: Batsch HM 1940 Tz : Lauber Matthias und Manz Josef
JUNG-METZGER Katharina/19 rk < 2815.1
Lebensorte: Hodschag   
Mutter: , Kapodavich Katharina

1. Erika Maria * 15.09.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Lorenz Josef ...

<3976> LOVASZ Johannes/25 rk
* 03.04.1893 Gombos Lebensort: Gombos   
oo 21.11.1918 Batsch Qu: Batsch HM 1918 Tz : Lovasz Michael und Harjung Matthias
FISCHER Katharina/19 < 1142.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fischer Paul , Aufricht Katharina

<3977> LOVRICH Lukas /18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 17.01.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Idszanovich Elias, Pokfusz Stefan
PEKETICH Margaretha /23 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Lukas (posthum) * 04.12.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
Tp 1. Kovacsich Katharina Gd Idzsanovich Johannes

<3978> LOVRICH Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAWLITSCH Martha rk o-o 5446
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena * 16.04.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
Tp 1. Ixanovich Agatha Td Andreas, Batsch

<3979> LÖFFLER Michael/35 rk
Lebensort: Parabutsch   
oo 
AMS Maria

2.oo 23.11.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Mauchert Stefan und Heiszi Josef
SCHNEIDER Katharina/19 rk < 6426.8
* 10.07.1877 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schneider Johannes , Eichinger Susanne

<3980> LÖSCHMEISTER Stefan /23 rk
Lebensort: Hodschag   
oo 10.05.1887 Batsch Qu: Batsch HM 1887 Tz : Menrath Stefan, Schwerer Jakob
FISCHER Theresia /17 rk
* 10.06.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870 Lebensorte: Batsch   

1. Anton † 13.02.1922 Batsch

<3981> LÖSCHMEISTER Anton /24 rk Schuhmacher < 6711.1
* um.1869 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  
Mutter: , Schwerer Katharina
oo 07.02.1893 Batsch Qu: Batsch HM 1893 Tz : Huf Stefan, Horvath Josef
MAY Magdalena /15 rk < 4286.1 1.oo 3936
* 15.11.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877 Lebensorte: Batsch   
Eltern: May Josef , Moser Maria /16

<3982> LUDROVACZ Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BRUNNER Julianna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 12.12.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Stampfer Adam und Schneider Wilhelm

<3983> LUKICH Andreas/22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 19.01.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Cselich Josef und Filippovich Anton
ANDRICS Anna/17 rk < 116.1
Lebensorte: Bukin   
Eltern: Andrics Josef /38 , Azasevaz Maria /21

1. Katharina
2. Johanna
3. Anton * 08.06.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 11.06.1899 Batsch
4. Maria * 13.04.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901 † 18.11.1907 Batsch
5. Katharina * 21.04.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
6. Johanna * 19.02.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
7. Maria * 03.07.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 04.02.1910 Batsch
8. Stefan Matthias/22 * 25.02.1912 Batsch
oo 29.03.1934 Batsch, Hetzl Anna/18 > 3985
9. Maria * 26.11.1916 Batsch † 21.12.1916 Batsch
10. Georg/19 * 21.04.1920 Batsch
Tp 3. Topalich Katharina und Cselich Andreas 4. Topalich Katharina und Cselich Andreas 5. Topalich Katharina WWE und Cselich Andreas 6. Topalich Katharina und Cselich Andreas 7. Filippovich Katharina und Cselich Andreas 8. Topalich Katharina, Cseslich Andreas 9. Topalich Katharina, Cselich Andreas 10. Toth Maria, Topalich Anton

<3984> LUKICH Christof/19 rk
Lebensort: Karavukova   
oo 21.11.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Walter Josef und Feszl Michael
MOHR Katharina/19 rk < 4682.1

Eltern: Mohr Johannes , Tilli Katharina

1. Rosalia/ † 17.09.1900 Batsch

<3985> LUKICH Stefan Matthias/22 rk < 3983.8
* 25.02.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Lukich Andreas/22 , Andrics Anna/17
oo 29.03.1934 Batsch Qu: Batsch HM 1934 Tz : Hetzl Valentin und Matisich Georg
HETZL Anna/18 rk < 1853.5
* 21.05.1916 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hetzl Stefan/22 , Fallosi Maria/18

1. Franz * 04.01.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Hetzl Valentin und Rozsich Anna

<3986> LUSCH/LUCKS Georg
oo 
KNITZ Magdalena


1. Katharina * 30.12.1824
oo 25.01.1844 Bukin, Fischer Wendelin > 1203


<3987> LUTROV Johannes /40 rk
Lebensort: Waiska   
oo 05.07.1847 Batsch Qu: Batsch HM 1847
SZENTIVANSZKY Anna /32 rk
Lebensorte: Waiska   

<3988> LUTROV Bonus /27 rk
Lebensort: Batsch   
oo 12.06.1855 Batsch Qu: Batsch HM 1855 Tz : Szabo Johann, Birli Johann
BIRLI Rosalia /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<3989> LUTROV Adalbert /23 rk
Lebensort: Waiska   
oo 06.02.1872 Batsch Qu: Batsch HM 1872 Tz : Bakich Anton, Vorgich Johann
BALáZSI Carolina /21 rk
Lebensorte: Batsch   

<3990> LUTROV Elias /23 rk
Lebensort: Waiska   
oo 30.10.1872 Batsch Qu: Batsch HM 1872 Tz : Farkas Georg, Körmöczi Michael
SALAMON Eva /21 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria * 05.01.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
2. Alexander * 13.03.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
Tp 1. Maria Gd Sörfözö Stefan 2. Horak Anna Dna.und Ertl Johannes

<3991> LUTROV Josef /28 rk
Lebensort: Waiska   
oo 05.02.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Shimunovich Vincenz, Blazskovich Georg
BILICH Martha /15 rk
Lebensorte: Batsch   

<3992> LUTROV Anton /24 rk
Lebensort: Waiska   
oo 12.11.1889 Batsch Qu: Batsch HM 1889 Tz : Rohacsek Emerich, Bombola Josef
JESZENSZKI Katharina /17 rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  

1. Johannes * 31.05.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
Tp 1. Pongracz Viktoria Gd Göreny Josef

<3993> LUTROV Elisabeth Td Bona und Rosalia 11Ta rk
† 12.01.1861 Batsch Qu: Batsch StM 1861 Lebensort: Batsch   

<3994> LUTROV Franz Sd Boni und Rosalia 12Ta rk
† 17.06.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<3995> LUTROV Maria Td Bona und Rosalia 9Ta rk
† 08.08.1865 Batsch Qu: Batsch StM 1865 Lebensort: Batsch   

<3996> LUTROV Katharina Td Bona und Rosalia 3Mo rk
† 29.01.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<3997> LUTROV Maria Td Elias und Eva 3Jhr 3Mo rk
† 14.03.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<3998> LUTROV Franz/23 rk < 4008.1
† 28.12.1921 Batsch Lebensort: Weiska   
Eltern: Lutrov Adalbert /25 , Grafina Anna /18
oo 02.06.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Neumayer Johannes und Mogor Michael
BARBIER Maria/18 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz * 31.01.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 05.02.1899 Batsch
2. Johannes * 27.05.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
3. Maria * 15.03.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
Tp 1. Polereczki Franz und Manz Apollonia 2. Polereczki Franz und Manz Apollonia 3. Manz Apollonia und Polereczki Franz

<3999> LUTROV Eva
1. o-o Petrov Johannes

<4000> LUTROV Franz
oo 
BERTICH Maria


1. Maria/16 * 15.02.1904 Batsch
oo 11.01.1923 Batsch, Gasparovszki Michael/29 > 1401


Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN